Paieška

Popiežius ir vyskupas Marcello Semeraro Popiežius ir vyskupas Marcello Semeraro 

Popiežius paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą

Popiežius Pranciškus naujuoju Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektu paskyrė vyskupą Marcello Semeraro, ligi šiol buvusį Albano vyskupu ir Kardinolų tarybos sekretoriumi.

M. Semeraro gimė 1947 metais Monteroni di Lecce mieste, pietinės Italijos Apulijos regione. 1971 metais jis įšventintas kunigu, 1998 metais – paskirtas Orijos vyskupu ordinaru Apulijos regiono Brindizio provincijoje, 2004 metais paskirtas Albano vyskupu Romos metropolijoje.

Nuo 2013 metų vyskupas M. Semeraro ėjo Kardinolų tarybos, padedančios popiežiui valdyti Bažnyčią ir rengiančios Romos kurijos reformą, sekretoriumi.

Marcello Semeraro nuo 2009 metų yra Šventųjų skelbimo kongregacijos ir Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos narys, taip pat eina Rytų Bažnyčių patarėjo ir Italijos vyskupų konferencijos tikėjimo mokymo komisijos Lacijaus regione pareigas. M. Semeraro yra buvęs X-ojo Vyskupų sinodo apie vyskupystę ypatingasis sekretorius, popiežiaus skyrimu buvo XIV ir XV Sinodo asamblėjų narys.

Vyskupas M. Semeraro pastaruosius septynerius metus taip pat buvo Italijos albanų rytų apeigų katalikų Grottaferrata teritorinės abatijos apaštališkasis administratorius ir popiežiškasis delegatas bazilijonų ordine Italijoje.

Albano vyskupijoje, kuriai vadovavo vyskupas M. Semeraro, yra ir Kastelgandolfo popiežiškoji rezidencija. 2013 metais M. Semeraro dalyvavo popiežiaus Pranciškaus pirmajame po išrinkimo susitikime su jo pirmtaku popiežiumi emeritu Benediktu XVI, įvykusiu Kastelgandolfe, 2019 metais priėmė su pastoraciniu vizitu Albano vyskupijoje apsilankiusį popiežių Pranciškų.

Marcello Semeraro yra dėstęs dogmatinę teologiją ir ekleziologiją, paskelbęs publikacijų šiomis temomis, pratarmę jo veikalui apie dvasininkų pastoraciją ir dvasingumą „Klausytis širdies balso: atpažinimas Bažnyčios ganytojų gyvenime”. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 15, 14:25