Paieška

Popiežiaus dovana organizacijai „Il Cenacolo“ Popiežiaus dovana organizacijai „Il Cenacolo“  

Popiežiaus dovana labdaros organizacijai Kalabrijoje

Popiežius Pranciškus per savo išmaldininką suteikė paramos labdaros organizacijai „Il Cenacolo“, pietinės Italijos Kalabrijos regione padedančiai vargstantiems vietiniams gyventojams ir darbo migrantams. Popiežiaus paramą ir dovanas į Piana di Gioia Tauro, esančią už 700 km į pietus nuo Romos, nuvežė ir vietiniam klebonui kun. Gaudioso Mercuri įteikė kardinolas Konradas Krajewskis, popiežiaus išmaldininkas.

Varapodio parapijoje dirbantis kun. Gaudioso Mercuri nustebo sulaukęs kardinolo Krajewskio vizito ir pasidžiaugė jo atvežtomis popiežiaus dovanomis: maisto produktais, dosnia auka, rožiniais „Il Cenacolo“ savanoriams ir jo naujausia enciklika „Fratelli tutti“. Popiežiaus labdara skirta jau daugiau kaip du dešimtmečius vargstančiuosius globojančiai organizacijai „Il Cenacolo“, kurios steigėjas ir vadovas yra minėtojo kun. Gaudioso tėvas, Bartolo Mercuri.

Kunigas pasakojo, kad tėvas pradėjo rūpintis vargstančiaisiais, kai visiškai nelauktai įvyko jo atsivertimas. Buvęs netikintis, žmonai draudęs dalyvauti sekmadienio Mišiose jaunas šeimos tėvas Bartolo Mercuri staiga atsivertė kalėjime, o atlikęs bausmę atsidėjo ne tik šeimos, bet ir vargstančiųjų gerovei: jis su bendraminčiais ir savanoriais, padedamas vietinio charizminio sąjūdžio narių, įkūrė šalpos centrą apleistame pastate, jame įrengė valgyklą, kurioje vargdieniai – tiek italai, tiek migrantai, dauguma jų – afrikiečiai, gali pavalgyti tris kartus per savaitę, gauti maisto ir drabužių, apsilankyti pas gydytoją.

Kunigas Gaudioso dėkojo Apvaizdai už Popiežiškojo elemozinarijaus vizitą ir popiežiaus Pranciškaus parodytą dėmesį. Popiežius gailestingai pažvelgė į mus ir pastebėjo, kokie mūsų poreikiai. Kunigas pasakojo Vatican News, kad vargstančiųjų poreikiai yra maždaug tokie patys, kaip prieš du dešimtmečius, kai jo tėvas nuosavu autobusu į labdaros centrą iš tolimų periferinių lūšnynų atveždavo daug vargo mačiusių ir smurto patyrusių darbo migrantų. Tačiau pagalbos prašančiųjų skaičius tiek tarp vietinių italų, tiek tarp darbo migrantų labai išaugęs, pasakojo kunigas.

„Il Cenacolo“ pamaitina, aprengia, suteikia medicininę pagalbą maždaug dviem tūkstančiams lūšnynuose gyvenančių migrantų ir tiek pat italų, vietinių ir iš kitų Kalabrijos vietovių. Didžioji dalis vargstančių italų yra neįstengiančios prasigyventi bedarbių šeimos. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 17, 13:50