Paieška

Misijų dienos pristatymas Vatikano spaudos salėje Misijų dienos pristatymas Vatikano spaudos salėje 

Paskelbti statistiniai duomenys apie Bažnyčią pasaulyje

Spalio 18-ąją Bažnyčia mini Pasaulinę misijų dieną. Penktadienį Vatikano spaudos salėje vyko jos pristatymas. Jo metu kalbėję už misijas atsakingos Tautų evangelizavimo kongregacijos vadovai priminė šiemetinei Misijų dienai popiežiaus Pranciškaus paskelbtą žinią, kurios tema – pranašo Izaijo žodžiai: „Štai aš, siųsk mane“. Šia proga taip pat buvo paskelbtas Tautų evangelizavimo kongregacijos žinių agentūros „Fides“ parengtas dosjė su naujausiais statistiniais duomenimis.

„Fides“ skelbiamas dosjė remiasi Centrinio Bažnyčios statistikos biuro turimais duomenimis, atspindinčiais padėtį 2018 m. gruodžio 31-ąją. Tą dieną viso pasaulio gyventojų skaičius buvo 7 496 milijonai; katalikų – 1 329 milijonai. Per vienerius metus pasaulio gyventojų skaičius padidėjo 88 milijonais; katalikų – beveik 16 milijonų. Katalikų skaičius didėjo visuose žemynuose, įskaitant Europą. Katalikai sudarė 17,73% visų pasaulio gyventojų.

Paskutinę 2018 m. dieną visame pasaulyje buvo 3025 katalikų vyskupijos ir joms prilygstantys kiti teritoriniai vienetai.  Vyskupų buvo 5 377; kunigų – 414 065. Vyskupų skaičius sumažėjo 12; kunigų – 517. Per vienerius metus 610 padaugėjo nuolatinių diakonų ir jų skaičius pasiekė 47 504. Per metus sumažėjo brolių (-500) ir seserų (-7 000) vienuolių skaičius. Didžiausias mažėjimas nustatytas Europoje; kiek mažesnis – Amerikoje. 2018 m. gruodžio 31 d. seminaristų visame pasaulyje buvo 115 880; Europoje ir Amerikoje jų skaičius sumažėjo, o kituose žemynuose išaugo.

Per vienerius metus sparčiai daugėjo pasauliečių misionierių skaičius, pasiekęs 376 tūkstančius, ir katechetų, kurių paskutinę 2018 m. dieną visame pasaulyje buvo daugiau kaip 3 milijonai. (JM / Vatican News)

2020 spalio 16, 16:02