Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

P. Parolin: šių dienų krizės primena, kad turime keistis

Spalio 23–30 dienomis nuotoliniu būdu kasdien po pietų po kelias valandas vyksta Bažnyčios socialinį mokymą propaguojančio fondo „Centesimus Annus – pro Pontifice“ surengta tarptautinė konferencija.

Konferencijoje kalbama apie popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato si’“, nuo kurios paskelbimo šiemet suėjo penkeri metai, ir apie prieš kelias savaites paskelbtą naująją encikliką „Fratelli tutti“. Pirmąją dieną, šį penktadienį, į konferencijos dalyvius kreipėsi Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Kalbėdamas apie integralios ekologijos ir humaniškos ekonomikos sąsajas, kardinolas pirmiausiai paminėjo popiežiaus enciklikoje „Laudato si’“ iškeltą žmogaus ir visos kūrinijos tarpusavio priklausomybę. Antrasis kardinolo paminėtas aspektas – žmogaus asmens vaidmuo. Žmogui skirta pirmutinė vieta ne kaip kūrinijos savininkui ar valdytojui, bet kaip atsakingam sergėtojui. Iš to išplaukia ir pareiga taip tvarkyti visą savo veiklą, ypač ekonominius santykius, taip ugdyti jaunąją kartą, kad būtų atkurta tiek visos kūrinijos darna, tiek surasta žmonių santykių pusiausvyra, užtikrinanti visiems orų gyvenimą ir gerbianti visų teises.

Dabartinė pandemijos krizė, kaip ir jau nuo anksčiau akivaizdžiai matoma klimato kaitos sukelta krizė, aiškiai rodo, kad žmonijai reikia keisti kryptį. Popiežius tai vadina atsivertimo būtinumu. Pasak kardinolo, pats mus supantis pasaulis kasdien primena apie tokio atsivertimo būtinumą.

Nuotoliniu būdu šiomis dienomis vykstančią konferenciją surengusį fondą „Centesimus Annus – pro Pontifice“ 1993 m. įkūrė popiežius Jonas Paulius II ir pavadino tuo pačiu vardu, kuriuo buvo pavadinta 1991 m. paskelbta jo socialinė enciklika „Centesimus Annus“, paskelbta minint 100 metų nuo popiežiaus Leono XIII enciklikos „Rerum novarum“, davusios pradžią moderniųjų laikų katalikiškai socialinei doktrinai, paskelbimo. (JM / Vatican News)

2020 spalio 23, 16:02