Paieška

Katalikiškojo ugdymo kongregacija: būtini tikri tarpasmeniniai santykiai

Šiomis dienomis daugelio pasaulio šalių mokyklos ir universitetai pradėjo arba netrukus pradės naujuosius mokslo metus. Šia proga į visas ugdymo institucijas ir ypač į katalikiškąsias mokyklas ir universitetus laišku kreipėsi Katalikiškojo ugdymo kongregacija – Šventojo Sosto institucija, visos Bažnyčios mastu kuruojanti švietimo ir ugdymo reiklaus.

COVID-19 pandemija labai paveikė žmogaus gyvenimą ir sujaukė daugybę įpročių. Kaip sakė popiežius Pranciškus, pandemijos ištikti mes išsigandome ir pasijutome pasimetę. Mus, kaip Evangelijoje minimus mokinius, plaukiančius valtimi, užklupo netikėta smarki audra. Pandemija atnešė ne tik ligą, bet ir rimtas socialines bei ekonomines problemas. Visame pasaulyje labai nukentėjo ir švietimo sistemos, tiek bendrojo lavinimo, tiek akademiniame lygmenyje. Visur buvo stengiamasi greitai reaguoti į krizę naudojantis skaitmeninėmis nuotolinio mokymosi platformomis. Tačiau nevienodas pasaulio šalių išsivystymas, nevienoda prieiga prie naujų technologijų nulėmė ir nevienodą nuotolinio mokymosi veiksmingumą. Remiantis tarptautinių agentūrų pateiktais duomenimis, dėl pandemijos šiais mokslo metais apie dešimt milijonų vaikų negalės mokytis, o tai dar labiau padidins jau esamas švietimo spragas.

Nuotolinis mokymasis, nors ir labai reikalingas tokiu kritišku metu, labai aiškiai parodė, kokia svarbi įprastinė švietimo aplinka, kurią sudaro gyvai bendraujantys žmonės. Mokykla kaip vieta, kurioje susitinka mokiniai ir ugdytojai, studentai ir dėstytojai, yra ne tik švietimo ar ugdomosios veiklos kontekstas, bet ir mainų, dialogo ir santykių esmė, būtina žmogaus formavimuisi ir kritiškam tikrovės supratimui. Užsitęsęs pandemijos metas ir mokytojams bei dėstytojams sukėlė netikrumo jausmą. Buvo sutrukdytas  pedagogų nuolatinio tobulinimosi ciklas, kuris yra labai reikalingas, kad jie sugebėtų atsiliepti į laiko iššūkius.

Katalikiškojo ugdymo kongregacija labai dėkinga visoms katalikiškų mokyklų ir universitetų bendruomenėms, kurios, nepaisant nepaprastos padėties, vykdė savo veiklą, operatyviai pritaikė naujas metodikas, kad nebūtų nutrauktas švietimas, kuris yra ir žmogaus asmeninio ugdymo, ir viso socialinio gyvenimo pagrindas. Kongregacija ragina politikus ir visuomenės lyderius išmintingai ir atsakingai koordinuoti pastangas, kad būtų užtikrintas švietimas ir šiuo visiems labai sunkiu metu. (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 11, 08:37