Paieška

Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris 

Šventojo Sosto diplomatijos vadovas išvyko į Baltarusiją

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris penktadienį, rugsėjo 11-ąją, išvyko į Baltarusiją, kur paliudys Šventojo Tėvo dėmesingumą ir artumą Katalikų Bažnyčiai ir visai šaliai.

Vizito programoje numatyti susitikimai su šalies valdžios vadovais ir katalikų vyskupais, informuoja penktadienį paskelbtas Vatikano spaudos salės komunikatas.

2020 rugsėjo 11, 14:10