Paieška

Jūrų kapelionas Šanhajuje laimina naują Kinijoje pastatytą prancūzų laivą Jūrų kapelionas Šanhajuje laimina naują Kinijoje pastatytą prancūzų laivą 

Šventasis Sostas prašo surengti pamainą negalintiems sugrįžti jūrininkams

Dėl koronaviruso pandemijos daugelis jūroje esančių laivų nekeičia įgulos pamainos. Jūrininkai priversti pasilikti jūroje dėl uždarytų uostų ar krante paskelbto karantino. Pasak Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefekto, valstybėms uždarius sienas jūroje kilo humanitarinė krizė, šiuo metu galbūt daugiau kaip 300 000 jūrininkų negali išlipti į krantą. Jų darbo sutartys prailgintos viršijant vienuolikos mėnesių limitą, nustatytą tarptautinėje konvencijoje dėl darbo jūroje, pažymėjo laiške dikasterijos prefektas kardinolas Peteris Turksonas.

Kardinolas laiške sielojasi, jog liko neišgirsi daugelio prašymai sudaryti sąlygas pasikeisti jūrininkų pamainai, kad jie galėtų sugrįžti į savo šeimas. Kardinolas Turksonas paragino vyriausybes, nacionalines ir tarptautines organizacijas bendradarbiauti siekiant išspręsti dramatišką situaciją, gerbti konvencijos dėl darbo jūroje protokolus ir užtikrinti saugią įgulų kaitą.

„Viliamės, kad jūroje laivuose užstrigę jūrininkai galės sugrįžti į savo kraštus ir į savo namus pas artimuosius“, – prašė kardinolas P. Turksonas.

Jūrų apaštalavimo „Stella Maris“ šimtmetis

Naujasis Jūrų apaštalavimo „Stella Maris“ logotipas
Naujasis Jūrų apaštalavimo „Stella Maris“ logotipas

Peteris Turksonas kreipėsi laišku, kuriuo paminėjo jūrų apaštalavimo „Stella Maris“ šimtmetį. Kardinolas dėkojo šimtams „Stella Maris“ jūrų kapelionų ir savanorių, tarnaujančių daugiau kaip trijuose šimtuose uostų. Jie per pastaruosius metus užtikrino milijono jūreivių pastoraciją ir įvykdė per 70 000 vizitų į laivuose.

Kardinolas Turksonas laiške taip pat kreipėsi į visų kraštų vyskupų konferencijas su prašymu paskirti ganytoją, kuris būtų atsakingas už dirbančiųjų jūrose pastoraciją. Jis taip pat paragino nacionalinius jūrų apaštalavimo direktorius skirti jūrų kapelionus ir jūrų apaštalavimą laikyti integralia vyskupijų ir parapijų veiklos dalimi.

Lietuvos „Apostolatus maris“ nacionalinis direktorius Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupas.
Lietuvos „Apostolatus maris“ nacionalinis direktorius Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupas.

Lietuvos vyskupų konferencija neseniai Birštone įvykusioje plenarinėje asamblėjoje naujuoju „Apostolatus maris“ nacionaliniu direktoriumi išrinko Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių.

Jūrų apaštalavimo „Stella Maris“ šimtmečio jubiliejų planuota paminėti Glazge per XXV-ąjį pasaulinį jūrų apaštalavimo kongresą rugsėjo 29 – spalio 4 dienomis, tačiau dėl pandemijos kongresas nukeltas į 2021 metus, spalio 1–8 d. „Stella Maris“ jubiliejaus proga sekmadienį, spalio 4–ąją, Glazgo arkivyskupas Philip Tartaglia aukos Mišias, kurios bus transliuojamos per socialinius tinklus. Būtent Glazge 1920 metų spalio 4 dieną įsteigtas Jūrų apaštalatas. 1922 metais popiežius Pijus XI patvirtino jūrų apaštalavimą „Stella Maris“ ir pripažino pastoraciją jūroje esant atskira. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 29, 14:18