Paieška

Protestas Minske Protestas Minske 

Šventasis Sostas skatina mažinti įtampą Baltarusijoje

Šventasis Sostas pakartojo prašymą, kad Baltarusijoje būtų rastas taikingas ir teisingas socialinės politinės situacijos po rinkimų sprendimas. Vatikano nusistatymą pakartojo arkivyskupas Ivan Jurkovič, Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijos būstinėje Ženevoje. Slovėnas arkivyskupas kalbėjo penktadienį 45-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje.

Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Jurkovič patikino, jog Šventasis Sostas su dideliu dėmesingumu seka socialinius politinius poslinkius po Baltarusijos rinkimų ir sesijos proga atnaujino prašymą, kad įtampa Baltarusijoje būtų išspręsta taikiai ir teisingai, nuoširdžiu dialogu, atmetant smurtą, rodant pagarbą teisingumui ir pagrindinėms pilietinėms žmogaus teisėms.

Pasak arkivyskupo Jurkovičiaus, popiežius neseniai savo mintimis per Vatikano sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Gallagherio vizitą Minske paliudijo ypatingą ir apčiuopiamą rūpestį visais Baltarusijos gyventojais ir ypač vietine katalikų Bažnyčia. Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Ženevoje išreiškė Šventojo Sosto viltį, kad įvairūs susitikimai ir pokalbiai su civiliniais ir bažnytiniais atstovais padės geriau suprasti Bažnyčios misiją ir jos vaidmenį skatinant socialinį susitaikymą ir tautinę sanglaudą.

Ieškant taikaus dabartinės krizės Baltarusijoje sprendimo, Šventasis Sostas įsitikinęs, jog būtina protestuotojams prašymus pristatyti taikingai. Taip pat svarbu, kad valdžios pareigūnai laikytųsi santūriai, įsiklausytų į savo piliečių balsus ir būtų atviri jų troškimams, tokiu būdu užtikrinant pagarbą jų civilinėms ir žmogaus teisėms, sakė arkivyskupas Ivan Jurkovič, Šventojo Sosto Nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Ženevoje.

Jis pridūrė, kad Šventasis Sostas, trokšdamas taikingai ir greitai išspręsti tebesitęsiančią įtampą, yra pasirengęs dalyvauti bet kokiuose kituose pokalbiuose, kurie galėtų padėti priartinti taip labai reikalingą taiką. (SAK / Vatican News)

Protestas Minske
Protestas Minske
2020 rugsėjo 23, 09:43