Paieška

Kardinolas Angelo Sodano Kardinolas Angelo Sodano 

Popiežius pasveikino kardinolą Angelo Sodano kunigystės jubiliejaus proga

Kardinolas Angelo Sodano, buvęs Kardinolų kolegijos dekanas, popiežių šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI valstybės sekretorius, trečiadienį atšventė savo kunigystės 70-ąjį jubiliejų. Šia proga jį pasveikino popiežius Pranciškus, padėkojęs už ištikimą ir uolią tarnystę Bažnyčiai ir Šventajam Sostui.

Sveikinimo laiške popiežius Pranciškus kardinolui Sodano suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą.

Trečiadienį, rugsėjo 23 dieną, 93 amžiaus metus einantis Angelo Sodano aukojo šv. Mišias savo namų koplyčioje Vatikane dalyvaujant keliems bendradarbiams. Jis dėkojo Dievui už ilgametės kunigystės ir tarnystės Šventajam Sostui dovaną, taip pat padėkojo popiežiui Pranciškui už pasveikinimą. Kardinolas homilijoje prisiminė 1950 metų rusėjo 23-čios apeigas gimtosios Asti vyskupijos bažnyčioje, kurių metu vyskupas Umberto Rossi jį su aštuoniais kitais diakonais įšventino kunigu. 1978 metais Angelo Sodano vyskupu konsekravo kardinolas Antonio Samorè.

1993 metais kardinolas Sodano lydėjo popiežių šv. Joną Paulių II jo apaštališkojoje kelionėje į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, 2009 metais kaip popiežiaus Benedikto XVI atstovas vadovavo Lietuvos vardo tūkstantmečio iškilmės Mišioms Vilniuje katedroje, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę popiežiaus vardu vadovavo Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos santykių atgaivinimo – jie niekuomet nebuvo nutrūkę – procesui.

Kardinolas Angelo Sodano, buvęs apaštališkasis nuncijus Čilėje ir Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis, nuo 2006 metų yra Vatikano Valstybės sekretorius emeritas, o nuo 2019 metų gruodžio – Kardinolų kolegijos dekanas emeritas. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 24, 12:44