Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežiaus Pranciškaus enciklika vadinsis „Fratelli tutti“

Rugsėjo pradžioje Vatikane pranešta apie naująją popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“. Taip pat pranešta, kad trečiąją pontifikato encikliką popiežius pasirašys spalio 3 dieną Asyžiuje, Šv. Pranciškaus liturginio minėjimo išvakarėse. Popiežius magisteriumo dokumento pasirašymo proga aukos Šv. Mišias prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo. Popiežiaus Mišios bus privačios, dėl pandeminės situacijos tikintieji jose nedalyvaus.

Kaip minėta, enciklikos pavadinimas „Fratelli tutti“. Tai žodžiai iš Pranciškaus Asyžiečio laiško, vadinamojo „šeštojo paraginimo“ „visiems broliams – omnes fratres“, kuriame pranciškonų Ordino steigėjas savo dvasinės šeimos narius ragina: „Visi broliai, atidžiai žvelkime į gerąjį ganytoją, kuris dėl savo avių išgelbėjimo patyrė kryžiaus kančią“ (Admonitione VI).

Pasak šv. Pranciškaus Asyžiečio, visi esame susiję brolybės ryšiais: žmonės, visa gyvoji ir negyvoji gamta. Dabar popiežius Pranciškus, sekdamas savo bendravardžio pamokymu, naujajai enciklikai, kurios turinys ir paskirtis paaiškės tik po spalio 3 dienos,  parinko pavadinimą „Fratelli tutti“ – lietuviškai „visi broliai“. Tradiciškai pirmieji enciklikos žodžiai tampa jos pavadinimu. Tad ir ši enciklika pavadinta pagal pirmuosius itališkai parašytos enciklikos žodžius, toks pat pavadinimas išliks vertimuose į kitas kalbas.

Enciklikų pavadinimų paprotys

Antrosios Pranciškaus enciklikos apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais pavadinimas  „Laudato si‘“ irgi neverčiamas. Būtent dėl nuo seniausių laikų puoselėjamo papročio lotyniškai parašytų popiežių enciklikų pavadinimai taip pat lotyniški ir nėra verčiami.

Antrojo pasaulinio karo metais, kai popiežius Pijus XI ryžosi pasmerkti nacionalsocializmą enciklikoje apie Bažnyčią ir Trečiąjį Reichą, jis visų pirma kreipėsi į vokiečių vyskupus, todėl encikliką parašė vokiečių kalba, o pirmieji jos žodžiai buvo „Mit brennender Sorge“.

„Su degančiu rūpesčiu ir augančia nuostaba jau ilgą laiką stebime Bažnyčios kančios kelią ir laipsniškai aštrėjantį jai dvasia ir kūnu ištikimų tikinčiųjų represavimą“, – rašė 1937 metais enciklikoje „Mit brennender Sorge“ popiežius Pijus XI. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 15, 14:42