Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

P. Parolin: nuoširdus dialogas – galingiausias ginklas taikai kurti

Romoje pirmadienį Italijos ambasadoje prie Šventojo Sosto surengta konferencija Helsinkio susitarimų 45-ųjų metinių proga. Be kitų garbių svečių, konferencijoje dalyvavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin ir Italijos ministrų tarybos pirmininkas Giuseppe Conte.

Kalbą konferencijoje pasakęs Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin apžvelgė Šventojo Sosto vaidmenį 1975 metais Helsinkyje vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kurios pasekmėje pasikeitė politinis Europos žemėlapis – išsikovotos žmogaus teisės, religijos laisvė, o konferencijos sušaukimo mintį iškėlę komunistiniai režimai žlugo.

Šventojo Sosto atstovas kardinolas Parolin savo kalboje prisiminė Šventajam Sostui Helsinkio konferencijoje atstovavusio ir prieš metus mirusio kardinolo Achille Silvestrini diplomatinius nuopelnus pagal popiežių Jono XXIII ir Pauliaus VI gaires tiesiant kelius Vatikano Rytų politikai, kurią galiausiai įgyvendino popiežius Jonas Paulius II.

Lenkas popiežius anuomet metė iššūkį Rytų Europos komunistinių kraštų vyriausybėms, skelbdamas, kad jos yra teisėtos tik jei, pagal Helsinkio susitarimus, kuriuos pasirašė, gerbia žmogaus asmens laisvę ir orumą, kalbėjo konferencijoje kardinolas P. Parolin.

„Helsinkio konferencija leido pereiti nuo nedrąsių įtampos mažinimo tarptautiniuose santykiuose žingsnių prie drąsaus įsipareigojimo už taikos ir žmogaus teisų įtvirtinimą visuose Europos kraštuose. Ji paliudijo, kad dialogas, kai yra nuoširdus ir skatinamas geros valios, tikrai tampa pačiu galingiausiu ginklu taikai kurti, taikai, kuri nebūtų tiktai konflikto nebuvimas, bet virš visko būtų kiekvieno žmogaus asmens orumo pripažinimas“, – sakė pirmadienį kardinolas P. Parolin, Vatikano Valstybės sekretorius. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 14, 15:05