Paieška

Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius 

Kardinolas P. Parolin: JTO reikalinga pasauliui

Jungtinių tautų organizacijoje prasidėjo jubiliejinė generalinė asamblėja, kurios metu valstybių ir vyriausybių vadovai nuotoliniu būdu kreipiasi į asamblėją, skirtą JTO 75-osioms metinėms. Ateinančiomis dienomis į asamblėjos dalyvius kreipsis ir popiežius Pranciškus, 2015 metais betarpiškai kreipęsis į JTO generalinę asamblėją per savo apaštališkąją kelionę Niujorke.

Pirmadienį, rugsėjo 21-ąją generalinę asamblėją pasveikino popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kuris trumpai apžvelgė Šventojo Sosto, nuo 1964 metų dalyvaujančio šios pasaulinės organizacijos veikloje pagal jam pripažintą valstybės–stebėtojos statusą, lūkesčius.

Pasaulio tautos jau 75 metus kreipiasi į JTO kaip į pasaulio taikos ir darnos vilties šaltinį. Šventasis Sostas savo ruožtu remia JTO ir dalyvauja jos veikloje. Ne kartą popiežiai kalbėjo iš JTO tribūnos reikšdami viltį, kad ši garbinga institucija taps moraliniu centru, kuriame visos tautos jaučiasi kaip namuose, kuriame susitinka tautų šeimos ir kuriame tarptautinė bendruomenė brolybės ir solidarumo dvasioje kartu žengia į priekį daugiašaliais sprendimais spręsdama pasaulinius iššūkius.

„Kaip mums visu aiškumu paliudijo koronaviruso pandemija, nebegalime galvoti tik apie save pačius arba palaikyti pasidalijimus. Pačius baisiausius pasaulio marus turime įveikti suprasdami, kad vieniems tenkanti našta neišvengiamai paveikia visą žmoniją ir visą tautų šeimą“ – kalbėjo P. Parolin.

JTO daug nuveikė per pastaruosius 75 metus užtikrinant ir ginant tarptautinę teisę bei siekiant teise ir teisingumu, o ne ginklais ir galia paremto pasaulio: teikia maistą alkstantiems, stato būstus benamiams, gina bendruosius namus ir ugdo integralų vystymąsi, gina žmogaus teises, kurios apima taip pat gyvybės teisę ir religijos laisvę, darbuojasi siekdama užbaigti karus ir konfliktus, taiso, ką smurtas ir kivirčai sugriovė, kviečia prie pokalbių stalo oponentus, kad tikslų būtų siekiama pasitelkiant diplomatiją ir derybomis.

Tačiau netrūko iššūkių ir kliūčių, net prieštaravimų ir nesėkmių. JTO nėra tobula organizacija, ne visada patvirtino lūkesčius, net pakenkė sau tais atvejais, kai interesai nulėmė bendrąjį gėrį. Todėl visuomet reikės gaivinti JTO pirmykštę dvasią idant ji galėtų įgyvendinti Chartijos principus ir tikslus besikeičiančiame pasaulyje. Taip pat diplomatai ir jų atstovaujamos šalys turi vis iš naujo įsipareigoti didžiuliam uždaviniui gera valia siekti bendrojo gėrio susitarimu ir kompromisu.

JTO šiandien reikalinga ne mažiau nei praeityje, kad ten, kur pasaulio tautos vienijasi, per dialogą ir bendrus veiksmus pateisintų neblėstančią pasaulio tautų viltį, pasakė sveikinimo video konferencijoje kardinolas P. Parolin, Vatikano valstybės sekretorius. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 23, 09:19