Paieška

Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija 

„Fratelli tutti“ – visiems geros valios žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims

Augant susidomėjimui dėl būsimos popiežiaus enciklikos, Vatikano spaudos salė patikslino, kad trečiasis popiežiaus aplinkraštis – tai reiškia žodis „enciklika“ lotyniškai – „Fratelli tutti“ bus paskelbtas dieną po to, kai popiežius jį pasirašys Asyžiuje spalio 3-ąją, t.y. spalio 4-ąją, sekmadienį, kai Bažnyčios liturgija mini šv. Pranciškų Asyžietį

Patvirtinta, kad popiežius Pranciškus vyks į Asyžių spalio 3 dieną vien tik šiam tikslui – simboliškai pasirašyti trečiąją pontifikato encikliką. Tačiau Pranciškaus aplinkraštis bus skelbiamas sekmadienio, spalio 4-sios vidudienį, Romos laiku. Kaip įprasta, integralus enciklikos tekstas bus paskelbtas keliomis kalbomis.

Kaip minėta Vatikano radijo laidose ir portale Vatican News, Popiežiaus enciklika apie brolybę ir socialinę draugystę vadinsis „Fratelli tutti“ pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio laišką savo vienuolijos broliams, tačiau, pasak Šventojo Sosto komunikacijų dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus Andrea Tornielli, kai kam galėtų susidaryti visiškai klaidingas įspūdis, jog popiežius, kalbėdamas apie brolystę, bet enciklikos pavadinime minėdamas tik „brolius“, o ne „brolius ir seseris“, tarsi norėtų atstumti visą pusę žmonijos – t.y. moteris.

Būtų absurdas taip manyti, rašo Tornielli, pasak kurio, popiežius parinko garsiojo Asyžiaus šventojo žodžius, kad visus brolius ir seseris, visus žemėje gyvenančius geros valios vyrus ir moteris paskatintų susimąstyti jam brangia brolybės ir socialinės draugystės tema, todėl enciklikoje „Fratelli tutti“ kreipsis į visus, tiek vyrus, tiek moteris – į visus iki vieno, nieko neatmesdamas.

Enciklikos potemė apie brolybę ir socialinę draugystę byloja apie tai, kas vienija, o ne išskiria vyrus ir moteris, tai jausmas, išreiškiamas geranoriškumo ir įvairiomis pagalbos suteikimo ir dosnumo išraiškomis, patikino Tornielli.

Kai minėta, trečiąją pontifikato encikliką popiežius pasirašys spalio 3 dieną Asyžiuje, Šv. Pranciškaus liturginio minėjimo išvakarėse. Popiežius šia proga privačiai aukos Šv. Mišias prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo. Sekančią dieną, sekmadienį, spalio 4 d. 12 val. Romos laiku, popiežiaus enciklika bus paskelbta oficialiuose ir visiems pasiekiamuose Vatikano interneto svetainės puslapiuose, jos tekstas bus paskelbtas keliomis pagrindinėmis kalbomis. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 17, 14:13