Paieška

Vatikanas Vatikanas 

Skyrimai Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriate ir taryboje

Popiežius paskyrė ispaną ekonomistą p. Maximino Caballero Ledo Ekonomikos sekretoriato Generaliniu sekretoriumi. Naujasis sekretorius paskirtąsias pareigas pradės eiti antroje rugpjūčio pusėje. Šventasis Tėvas taip pat papildė Ekonomikos tarybos kolektyvą trylika naujų narių, tarp kurių šeši kardinolai ir septyni ekonomikos ekspertai pasauliečiai, įskaitant šešias moteris.

Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriate – sekretorius pasaulietis

Ekonomistas, 60 metų amžiaus Maximino Caballero Ledo daugiau kaip trisdešimt metų dirbo skirtingose kompanijose JAV ir Ispanijoje, nuo 2007 metų ėjo vadovaujamas pareigas tarptautinėje sveikatos priežiūros bendrovėje Baxter Healthcare Inc. Vedęs, dviejų suaugusių vaikų tėvas Maximino Caballero Ledo yra Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefekto, jėzuito t. Juano Antonio Guerrero SJ bendraamžis ir vaikystės laikų draugas, abu yra kilę iš Estremadūros autonominio regiono sostinės Meridos.

Naujasis Ekonomikos sekretoriato Generalinis sekretorius Maximino Caballero Ledo pasakė portalui Vatican News, kad iš įvairių svajotinų karjeros galimybių šioji – Vatikano ekonomikos Generalinio sekretoriaus – yra viena iš tų, apie kurią jis net nebūtų pagalvojęs.

„Mintimis peržvelgiau ilgiausią sąrašą priežasčių, dėl kurių nebūčiau galėjęs priimti skyrimo: šeima įsikūrusi JAV, laikinas atsiskyrimas su ten dirbančiais vaikais, tarnyba, namai... Tačiau su žmona nuo pat pradžių žinojome, kad Dievo pašaukimas apsireiškia įvairiausiais būdais ir kad šis pašaukimas buvo skirtas mums. Buvo galimas vienintelis atsakymas – „Tebūnie!“.

Ekonomikos sekretoriato prefektas t. Juano Antonio Guerrero į šias pareigas paskirtas prieš mažiau nei metus. Buvęs Mozambiko misionierius t. Guerrero prieš skyrimą prefektu buvo Jėzuitų vyresniojo delegatas Romoje. Jo vyresnysis t. Artūro Sosa SJ paprašė popiežiaus, kad jis Ekonomikos sekretoriato prefekto tarnystės nesusietų su vyskupyste, jog užbaigęs tarnystę Vatikane t. Guerrero galėtų sugrįžti į įprastą gyvenimą Jėzaus Draugijoje.

Nauji Ekonomikos tarybos nariai

Ekonomikos tarybos koordinatorius kardinolas Reinhard Marx, Müncheno ir Freisingo arkivyskupas, toliau vadovaus 2014 metais popiežiaus įkurtai Šventojo Sosto diksterijai. Tarybos nariu patvirtintas Pietų Afrikos kardinolas Wilfrid Foix Napier, Durbano arkivyskupas.

Šeši nauji tarybos nariai kardinolai yra šešių vyskupijų ganytojai: vengras Péter Erdő, Estergomo-Budapešto arkivyskupas; brazilas Odilo Pedro Scherer, San Paulo arkivyskupas; kanadietis Gerald Cyprien Lacroix, Kvebeko arkivyskupas; amerikietis Joseph William Tobin, Newarko arkivyskupas; švedas Anders Arborelius, Stokholmo vyskupas, ir italas Giuseppe Petrocchi, Avilos arkivyskupas.

Tarp septynių narių pasauliečių yra šešios moterys, ekonomikos reikalų ekspertės iš Europos: vokietės Charlotte Kreuter-Kirchhof ir Marija Kolak, ispanės Maria Concepcion Osacar Garaicoechea ir Eva Castillo Sanz ir anglės Ruth Mary Kelly ir Leslie Jane Ferrar. Vienintelis pasaulietis – italas Alberto Minali.

Popiežius Pranciškus 2014 metais įsteigtam Ekonomikos sekretoriatui pavedė kai kurias Apaštalų Sosto Paveldo administracijos kompetencijas, įgaliojo prižiūrėti Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės finansinius reikalus pagal Ekonomikos tarybos nustatytas gaires ir nurodymus, kad visų Šventojo Sosto dikasterijų atliekamas darbas ir jo koordinavimas atitiktų tikruosius Bažnyčios poreikius Evangelijos ir Bažnyčios socialinio mokymo šviesoje.

„Bažnyčios laikinieji gėriai turi tarnauti dieviškajam kultui, klero išlaikymui, apaštalavimui, artimo meilės darbams, ypač vargšams. Bažnyčia turi budriai prižiūrėti, kad jos ekonominiai ištekliai tarnautų būtent tokiems tikslams“, – 2016 metais dokumente motu proprio „I beni temporali“ („Laikinieji gėriai“) parašė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 07, 10:34