Paieška

Pranciškaus skrydis į Loreto šventovę 2019 m. kovo 24 d. Pranciškaus skrydis į Loreto šventovę 2019 m. kovo 24 d. 

Popiežius leido pratęsti Loreto jubiliejų

Apaštališkoji penitenciarija pranešė, kad priėmusi Šventųjų namų šventovės popiežiškojo delegato arkivyskupo Fabio Dal Cin prašymą ir įgaliota popiežiaus Pranciškaus prailgino Loreto jubiliejinius atlaidus iki 2021 metų gruodžio 10 d.

Jubiliejiniai Loreto metai, pagal popiežiaus bulę prasidėję 2019 m. gruodžio 8 dieną, turėjo pasibaigti 2020 metų gruodžio 10 dieną. Jubiliejus, skirtas pirmiausiai oreiviams, švenčiamas Loreto Marijos bazilikoje  – Šventųjų namų šventovėje – ir visose oreivių pastoracijos bažnyčiose ir koplyčiose visame pasaulyje.

Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. liepos 16 d dekrete primenama, kad pratęsiami visi ankstesniu dekretu suteikti atlaidai tikinčiųjų dvasinei gerovei. Atlaidų galiojimas pratęsiamas iki 2021 metų gruodžio 10 d. todėl, kad daugelis tikinčiųjų negalėjo visavertiškai švęsti Loreto atlaidų dėl COVID-19 epidemijos.

Loreto jubiliejumi minimos popiežiaus Benedikto XV sprendimo Loreto Dievo motina paskirti pagrindine visų oreivių dangiškąja globėja šimtosios metinės. Jubiliejus  taip pat skirtas jaunimui, šeimoms ir visiems Loreto Marijos ir Rožinio maldos gerbėjams visame pasaulyje. Jubiliejaus tema: „Loreto jubiliejus: pašaukti aukštiems skrydžiams“.

Popiežius Pranciškus parašė jubiliejaus maldą. Joje meldžiama, kad „pakilę skrydžiui, taip pat pakiltume dvasia“. Skrydis – tai mūsų gyvenimo  metafora. Visi esame pašaukti „aukštiems skrydžiams“, nes Dievas visiems suteikia galimybę „kilti į šventumo aukštumas gerumu, gyvenimo šventumu“, pasakė arkivyskupas Fabio Dal Cin, popiežiškasis delegatas Loreto šventovėje. (SAK / Vatican News)

Loreto Marijos statula
Loreto Marijos statula
2020 rugpjūčio 15, 10:02