Paieška

COVID–19 Lotynų Amerika COVID–19 Lotynų Amerika 

Popiežiaus labdara Lotynų Amerikoje ir Karibuose: baimę pakeisti viltimi

Fondas „Populorum Progressio“ pranešė, kad skirstydamas popiežiaus Pranciškaus labdarą, ypač skirtą COVID-19 keliamiems iššūkiams spręsti, finansavo 126 labdaros projektus 26 Lotynų Amerikos ir Karibų kraštuose.

Pandemija nesutrukdė fondui Populorum Progressio surengti vykdomosios tarybos metinio posėdźio, kuris įvyko liepos 29–30 dienomis. Nuotolinio posėdžio dalyviai aptarė ne tik pandemijos Lotynų Amerikos žemyne ir Karibuose pasekmes, bet ir daugelį socialinio vystymo projektų, išrinko 138, kurie dėmesį skiria greitam pandemijos pasekmių šalinimui ypatingai stokojančiuose regionuose  ir bendruomenėse ir. Prie bendro projektų skaičiaus pridėta dar 30 jau vykdomų maisto tiekimo projektų, kurie dar birželio mėnesį, prašant popiežiui Pranciškui, buvo patvirtinti išimties tvarka.

Labdaros projektus fondas Populorum Progressio vykdo su Vatikano COVID-19 komisija, koordinuojančia Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos ir kitų Šventojo Sosto dikasterijų karitatyvines iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti nuo pandemijos labiausiai nukentėjusiems žmonėms dorotis su ekonominėmis ir socialinėmis krizės pasekmėmis visame pasaulyje.

Posėdyje dalyvavęs Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorius prel. Bruno-Marie Duffè priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog tokių projektų finansavimu ir vykdymu siekiama „ne pasirengti ateičiai, o parengti ateitį“. Pasak Pranciškaus, Bažnyčios artimo meilės darbų vykdymas turi būti tikėjimo ir vilties liudijimas, o solidarumas turi padėti baimę pakeisti viltimi.

Fondo Populorum Progressio projektai yra konkrečios popiežiaus labdaros išraiška, kartu paskatinimas visiems krikščionims ir geros valios žmonėms vis labiau praktikuoti meilės ir solidarumo darbų dorybę, kad šios pandemijos laikotarpiu niekas nebūtų pamirštas. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 05, 12:29