Paieška

Pasaulinės misijų dienos Mišios Šv. Petro bazilikoje 2019 10 20 Pasaulinės misijų dienos Mišios Šv. Petro bazilikoje 2019 10 20 

Pasaulinė misijų diena, kaip planuota, bus minima spalio 18-ąją

Artėja šių metų Pasaulinė misijų diena, kuri ir pandemijos sąlygomis bus minima, kaip buvo numatyta, spalio 18-ąją. Tai patvirtino Tautų evangelizavimo kongregacija, prašydama vietinėms Bažnyčioms vadovaujančius vyskupus pasirūpinti, kad ir šiais metais viso pasaulio tikintieji ypatinga malda ir aukomis paremtų misionierius. Mūsų tikėjimas yra misionieriškas. Reikia siekti, tikintieji visada atsimintų šį esminį tikėjimo bruožą, sakoma Tautų evangelizavimo kongregacijos paskelbtame komunikate.

„Štai aš, siųsk mane“ (Iz 6, 8), – šiais pranašo Izaijo žodžiais pavadinta jau prieš kelis mėnesius, šių metų Sekminių iškilmės dieną, paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia spalio 18-ąją minimos Pasaulinės misijų dienos proga.

Popiežius pirmiausiai dėkoja visiems Bažnyčios nariams už įvairias iniciatyvas ir maldą, kurias pasitelkus pernai spalį buvo švenčiamas ypatingasis misijų mėnuo – taip buvo minimos Bažnyčios misijas reformavusio popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum illud“ paskelbimo šimtosios metinės.

Šių metų Misijų diena bus minima visą pasaulį prislėgusios pandemijos kontekste. Netikėtai užklupusi pandemija atnešė daug baimės ir pasimetimo. Matydami skausmą, netektis, baimę, neaiškią ateitį, artėjančią Misijų dieną turime pasitikti kaip mums visiems skirtą raginimą išeiti iš savęs, dalytis su kitu žmogumi ir ypač su kenčiančiu artimu viskuo, kuo esame Dievo apdovanoti. Kenčiantys, maisto stokojantys, pajamų netekę žmonės laukia mūsų krikščioniško liudijimo. Dievas mus siunčia pas pasaulio gyventojus, kad liudytume jiems jo meilę, jo atneštą išvadavimą iš nuodėmės, mirties ir blogio. Dievas laukia, kad mes, kaip pranašas Izaijas, atsakytume: „Štai aš, siųsk mane“. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 30, 11:49