Paieška

Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius 

Šventasis Sostas prašo dovanoti neturtingų šalių skolas

Šventojo Sosto atstovas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje arkivyskupas Ivanas Jurkovičius dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijos prekybos ir vystymo klausimais sesijoje.

 „Covid-19“ krizė atnešė precedento neturinčius iššūkius išsivysčiusių šalių vyriausybėms, ekonomikos sferoje drastiškai sumažėjo paklausa ir pasiūla, sužlugo investicijų planai,  sparčiai padidėjo nedarbas, išaugo netikrumas finansų rinkose. Tačiau dabartinė krizė dar labiau pakirs besivystančias šalis, paveiks jų pragyvenimo šaltinius, kalbėjo Šventojo Sosto atstovas. Vienas iš būdų, kuris galėtų sušvelninti pražūtingą krizės poveikį neturtingoms šalims, taip pat išgelbėti daug gyvybių, galėtų būti pastaraisiais metais susikaupusio tų šalių įsiskolinimo panaikinimas ar bent sumažinimas. Besivystančios šalys yra per silpnos, kad galėtų savo jėgomis įveikti pandemijos ekonomines ir socialines pasekmes.

Atsižvelgdamas į dabartines aplinkybes, Šventasis Sostas ragina, kad visoms toms šalims būtų sudarytos sąlygos dorotis su krizės pasekmėmis, sumažinant jų biudžetus slegiantį įsiskolinimą ar iš viso jį panaikinant. Jei norime kurti vis labiau integruotą ir tvaresnį pasaulį, kalbėjo arkivyskupas, turime siekti ne tik, kad rinkos geriau veiktų, bet turime atsižvelgti į visą ekonomikos sudėtingumą, matyti jos sąsajas su etiniais ir kultūriniais veiksniais. Pagaliau ir dabartinės krizės šaknys yra ne tik ekonominės ir finansinės, bet taip pat socialinės ir moralinės. Arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis kreipėsi į pasaulį per šių metų Velykas: „Dabar ne laikas būti abejingiems, nes kenčia visas pasaulis ir kovodami su pandemija visi turime būti vieningi“. (JM / Vatican News)

2020 liepos 03, 14:44