Paieška

Marija Laura (Teresina Else) Mainetti (1939–2000) Marija Laura (Teresina Else) Mainetti (1939–2000) 

Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Šventųjų skelbimo kongregacija užbaigė dviejų Dievo tarnaičių ir trijų Dievo tarnų bylų tyrimus. Jos prefektas kardinolas Becciu penktadienį, birželio 19-ąją, pristatė bylų išvadas popiežiui, kuris įgaliojo kongregaciją paskelbti dekretus dėl kankinystės, stebuklų ir herojiškų dorybių.

Trys Dievo tarnai – pranciškonas vyskupas, draugijos steigėjas kunigas, vargstančiųjų gydytojas pasaulietis ir viena Dievo tarnaitė, kankine pripažinta vienuolė – bus skelbiami palaimintaisiais.

Kankinystė dėl satanizmo

S. Marija Laura Mainetti, 2000 metais Turine satanistų žiauriai nukankinta vienuolė, – Kryžiaus dukterų kongregacijos sesuo – bus palaimintoji. Jos beatifikacijos iškilmių data kol kas nežinoma, visos ligi šiol planuotos beatifikacijos buvo atidėtos vėlesniam laikui dėl pandemijos.

Kryžiaus sesuo 61 metų Marija Laura (Teresina Else) Mainetti (1939–2000) 2000 birželio 6 dieną buvo nužudyta iš neapykantos tikėjimui. Jos kankinystės aplinkybės itin kraupios. Kjavenoje, šiaurinės Italijos Lombardijos regione, seserį vienuolę nukankino trys nepilnametės merginos, ją įviliojusios į pasalą. Viena iš merginų paskambino vienuolei, sakydama buvusi išprievartauta ir pastojusi, ir pakvietė vakare pasikalbėti. Vėliau jos aiškino, jog žudė „dėl malonumo“, neva liepiamos Šėtono.

Marija Laura, būdama aštuoniolikos metų, rinkosi vienuolinį gyvenimą ir, pagal Kryžiaus dukterų charizmą, daugiau kaip keturis dešimtmečius mokytojavo, tarnaudama vaikų ir jaunimo visaverčiam ugdymui. Mirdama Dievo tarnaitė s. Marija Laura Mainetti ją kankinusioms merginoms ištarė atleidimo žodžius.

*

Kiti trys Vatikane paskelbti Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai yra dėl stebuklų, kuriuos išmeldė Mamerto Esquiú (1826–1883), argentinietis pranciškonas vyskupas, Kryžiaus Marijos Pranciškus (Jonas Krikštytojas Jordanas 1848–1918), vokietis kunigas, Dieviškojo Išganytojo (salvatoriečių) vyrų ir moterų draugijų steigėjas ir venesuelietis pasaulietis Juozapas Grigalius Hernández Cisneros (1864–1919), medicinos mokslų daktaras, pranciškonų tretininkas, vadinamas vargstančiųjų gydytoju.

Penktuoju dekretu pripažintos meksikietės Dievo tarnaitės, Motinos Jėzaus Marijos Šlovės Elizondo García (1908–1966), buvusios Vargšų globos misionierių katechečių kongregacijos vyresniosios herojiškos krikščioniškos dorybės. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 20, 09:05