Paieška

Popiežius paskyrė komisarą, atsakingą už Šv. Petro bazilikos priežiūrą

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, institucijai, atsakingai už Šv. Petro bazilikos priežiūrą, laikinai vadovaus ypatingasis komisaras. Šios pareigos suteiktos anksčiau Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje dirbusiam arkivyskupui Mario Giordana.

Šv. Petro bazilikos priežiūros institucijos – Fabbrica di San Pietro – darbas turi būti pertvarkytas dėl dviejų priežasčių. Visų pirma jis turi būti priderintas prie birželio pradžioje paskelbto popiežiaus Pranciškaus motu proprio dėl Šventojo Sosto ir Vatikano viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo, kontrolės ir konkurencijos. Naujos normos turi užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir kontrolę, turi sudaryti visiems norintiems bendradarbiauti vienodas konkurencijos sąlygas. Jos galioja visoms Šventojo Sosto ir Vatikano Valstybės institucijoms. Antra priežastis, dėl kurios Šv. Petro bazilikos priežiūros institucijai paskirtas komisaras –  pastaruoju metu atliktų patikrų metu aptikti pažeidimai, dėl kurių Vatikano prokuratūra pradėjo tyrimą.

Šv. Petro bazilikos priežiūros institucijai – jau daugiau kaip 500 metų. Ji buvo įkurta, kai popiežius Julijus II pradėjo griauti senąją ir statyti naują Šv. Petro baziliką. Dabartinė šv. Petro bazilika pastatyta toje pačioje vietoje, kur anksčiau beveik 1200 metų buvo imperatoriaus Konstantino statydinta pirmoji apaštalui Petrui dedikuota bazilika. Senosios bazilikos statyba buvo pradėta apie 320 m. Šešioliktojo amžiaus pradžioje buvo priimtas drastiškas sprendimas nugriauti dvylika šimtmečių ant apaštalo kapo išstovėjusią Konstantino statydintą baziliką ir jos vietoje statyti naują. 1506 m. balandžio 18 d. popiežius Julijus II padėjo kertinį akmenį, kuris ir šiandien tebėra bazilikos viduryje esančios šv. Veronikos kolonos pamatuose. Naujos milžiniškos bazilikos statyba truko 130 metų. Statybos darbams prižiūrėti buvo įkurta institucija, kuri veikia iki mūsų dienų ir rūpinasi bazilikos konservavimu bei priežiūra. (JM / Vatican News)

2020 birželio 30, 14:07