Paieška

IOR operacijų salė IOR operacijų salė 

Paskelbta IOR veiklos 2019 m. ataskaita

Religinės veiklos rėmimo instituto (IOR), dažnai vadinamo Vatikano banku, priežiūros taryba balandžio 28 d. vykusio posėdžio metu patvirtino instituto veiklos praėjusiais 2019 m. ataskaitą. Pirmadienį, birželio 8-ąją, buvo paskelbtas pranešimas spaudai apie instituto veiklos rezultatus.

Visų instituto klientų indėlių suma praėjusiais metais siekė 5,1 milijardo eurų. 2019 m. instituto uždirbtas pelnas buvo 38 milijonai eurų (dvigubai daugiau, negu 2018 m.). Instituto nuosavas kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 630,3 milijonų eurų.

Religinės veiklos rėmimo institutą (IOR), paprastai vadinamą Vatikano banku, 1942 m. įkūrė popiežius Pijus XII. Jo tikslas – užtikrinti Šventajam Sostui nepriklausomą jo veiklos finansavimo sistemą. IOR taip pat administruoja bažnytinių juridinių asmenų ir su Šventuoju Sostu tiesiogiai susijusių fizinių asmenų indėlius. Jis turi apie 15 tūkst. klientų – Romos kurijos institucijas ir nunciatūras, vienuolijas ir vyskupijas, kardinolus, vyskupus, kunigus, Vatikano darbuotojus ir pensininkus pasauliečius. (JM / VaticanNews)

2020 birželio 08, 15:25