Paieška

Kardinolas P. Turksonas Kardinolas P. Turksonas 

Pandemija ir Šventojo Sosto iniciatyvos

Gegužės 16 dieną Vatikane surengta spaudos konferencija, kurios metu pristatytos įvairios Šventojo Sosto iniciatyvos pandemijos metu ir ypač laikotarpiui po pandemijos. Šias iniciatyvas koordinuoja Tarnavimo integraliam žmogaus vystymuisi dikasterija.

Jos yra įvairaus pobūdžio, nes koronaviruso pandemija paveikė ne vien sveikatą, bet ir ekonominius, socialinius ir politinius santykius. Vargu ar liko žmonių gyvenimo sritis, kurios pandemija nebūtų paveikusi. „Viskas yra susiję“, – reziumuojama popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Sì’, parašytoje lygiai prieš penkerius metus. Tad ir problemų sprendimas turi būti visapusiškas.

Pasak kardinolo, jo vadovaujamoje dikasterijoje įsteigta speciali Vatikano COVID-19 komisija, sudaryta iš penkių darbo grupių. Pirmoji dirbs su kraštų Bažnyčiomis ir jų karitatyvinėmis organizacijomis. Antroji bendradarbiaus su popiežiškosiomis akademijomis, teiks mokslinio pobūdžio apibendrinimus ir siūlymus. Trečioji darbo grupė rūpinsis komunikacija ir informavimu, čia svarbus vaidmuo teks Komunikacijos dikasterijai. Ketvirtoji grupė glaudžiai dirbs su Vatikano valstybės sekretoriatu, dalysis pasiūlymais diplomatiniame ir politiniame lygyje. Penktoji darbo grupė yra atsakinga už lėšų kaupimą, veiklų ir iniciatyvų finansavimą. 

Caritas Internationalis generalinis sekretorius Aloysius Johnas pristatė tai, kas jau daroma. Jis priminė, kad neseniai įsteigtas Vatikano reagavimo į COVID-19 fondas jau gavo ir išnagrinėjo keliasdešimt projektų ir keturiolika patvirtino, kiti dar laukia finansavimo.

„Šių projektų dėka šeimos gaus bazinius maisto davinius, higienos priemonių rinkinius, tokias priemones kaip muilas arba palapinė“, – spaudos konferencijoje sakė Caritas Internationalis vadovas. Ne mažiau svarbus ir patikimas bei kompetentingas, ypač pandemijos kontekste, žmonių informavimas, kuriuo rūpinasi Caritas organizacijos. Pasak jo, keliolikoje šalių keletas milijonų žmonių jau gavo vienokią ar kitokią Caritas organizacijų paramą, susijusią su pandemijos krize. 

Kaip patikslino kitas pranešėjas kun. Augusto Zampini-Davies, daugybei žmonių dar reikia pagalbos ir kai kurios ateities prognozės yra dramatiškos. Spėjama, kad sumažės maisto gamybos ir paskirstymo apimtys. Jau iki pandemijos JT maisto ir žemės ūkio organizacijos vertinimu 800 milijonų žmonių nuolat trūko maisto. Pandemija smogė ir žemės ūkio sektoriui. Nuo jos pasekmių rizikuoja mirti daugiau žmonių, nei nuo pačios pandemijos. Kita vertus, daug ką galima padaryti tarptautiniu ir vietiniu lygiu, kad to būtų išvengta. (RK / Vatican News)

 

2020 gegužės 16, 14:32