Paieška

2020 „Laudato si‘“ savaitės kvietimas bendrai maldai 2020 „Laudato si‘“ savaitės kvietimas bendrai maldai 

„Laudato si’“ metai. Pirminė programa

„Tai, kad enciklikos penkerių metų sukaktis sutampa su kitu kritiniu momentu – koronaviruso pandemija, rodo ir daro „Laudato si‘“ žinią tokia pat toliaregę, kokia ji buvo 2015 metais“, – rašoma Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos brošiūroje, kurioje pristatomi „Laudato si’“ metai ir jų programa. Visi dalyvaujame bendroje kelionėje, kurioje enciklika gali tarnauti kaip moralinis ir dvasinis kompasas visiems geros valios žmonėms, siekiantiems broliško ir tvaraus pasaulio.

Dabartinė pandemijos krizė parodė, kaip esame susiję ir priklausomi vieni nuo kitų. Ji taip pat yra galimybė įsivaizduoti pasaulį, kuriame žmogus harmoningai gyvena su artimu ir su aplinka. 

„Primygtinai kviečiu atnaujinti dialogą apie planetos ateities kūrimą. Reikia visus suburiančio pokalbio, kad visiems parūptų bei visus sujudintų dabartinis ekologinis iššūkis ir jo žmogiškosios šaknys“, – rašo popiežius Pranciškus (LS 14). „Laudato si’“ metai yra skirti šiam kvietimui pakartoti ir jį sustiprinti. 

„Laudato si‘“ metai prasidėjo gegužės 24 dieną, tą pačią, kurią 2015 buvo paskelbta enciklika, ir tęsis iki 2021 metų gegužės 24-osios. Visų kraštų Bažnyčios yra kviečiamos surengti „Laudato si‘“ savaitę, kuri būtų susieta su enciklikos pasirodymo data ir su jos plėtojamomis temomis. 

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija nurodo, jog birželio mėnesį bus paskelbtos išsamios gairės, parengtos įvairių Šventojo Sosto institucijų. 

Birželio 18 dieną yra suplanuota videokonferencija, kurioje bus vertinamas „Laudato si’“ priėmimas ir ateitis.

Rugsėjo 1-ąją, maldos už Kūriniją dieną, prasidės mėnesio trukmės ekumeninė iniciatyva „Kūrinijos laikas“, prie kurios aktyviai kviečiami prisidėti ir katalikai. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija praneša, kad rudenį surengs keletą nuotolinių konferencijų, skirtų dikasterijos darbų pristatymui. 

Enciklikoje „Laudato si’“ popiežius Pranciškus daug dėmesio skiria ekologinės krizės šaknims, kurios yra antropologinės. Tai žmonijos energijos išgavimo būdai, tarši industrija ir kita veikla, rinkos ir pelno sudievinimas, aukojant visa kitą, visuomenių gyvenimo ir vartojimo būdai, kurie yra netvarūs ir prieinami tik mažesnei daliai pasaulio populiacijos, didesnę paliekant už borto. Ekologinės problemos negali būti išspręstos atskirai nuo socialinių, ir atvirkščiai. Tam reikia kitokios ekonomikos, nekuriančios skurdo ir atskirties, nepaminančios asmens ir gamtos orumo, taip pat kitokio požiūrio, kitokio mentaliteto, kitaip tariant, kitokio švietimo.

Su ekonominiais ir švietimo klausimais yra susijusios dvi pasaulinės konferencijos, kurias rengia Šventasis Sostas, jose dalyvaus tūkstančiai dalyvių, tarp kurių aukšto rango pranešėjai ir svečiai. Spalio 15-ąją rengiama konferencija apie „Globalinį ugdymo paktą“, o lapkričio 21-ąją didžiulis susitikimas apie „Pranciškaus ekonomiką“. Diskusijos bus pratęstos 2021 metų sausio pabaigoje garsiajame Davoso forume Šveicarijoje, kur bus įrengtas „Vatikano apskritasis stalas“. 

Žmogaus vystymasis ir darnus sugyvenimas su aplinka yra visų tikinčiųjų reikalas. „Laudato si‘“ enciklikoje popiežius pripažįsta, jog įkvėpimo sėmėsi iš Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus, kuris jau keliasdešimt metų darbuojasi ekologijos baruose. Integralios ekologijos iniciatyvos neišvengiamai turi būti ekumeninės ir tarpreliginės. Todėl 2021 metų pavasarį bus siūloma surengti religinių lyderių susitikimą.

2021 kovo 22 dieną bus minima Pasaulinė vandens diena. Pranciškaus enciklikoje daug dėmesio skiriama vandens temai. Baigiamasis „Laudato si‘“ metų renginys planuojamas 2021 metų gegužės 20–22 dienomis. Tai didelė konferencija, kurios metu bus įteiktos „Laudato si‘“ premijos – politiniam lyderiui ar socialiniam aktyvistui, akademinio pasaulio atstovui, parapijai, vyskupijai ar vienuolijai, mokyklai ar universitetui, bendruomenės arba jaunimo iniciatyvai. „Laudato si‘“ metų baigiamoji konferencija taps kitų daugiamečių iniciatyvų platforma ir paleidimo startu. 

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija taip pat išvardijo kitus sumanymus, tarp kurių nėra pamiršta kultūros sritis: „Laudato si’“ vardo miuziklas, chorų pasirodymai, spektakliai, konkursai, taip pat medelių sodinimo ir plastiko rinkimo iniciatyvos. 

Kad „Laudato si‘“ temos sklistų plačiau ir įsigertų giliau, Dikasterija kviečia įsitraukti į įvairius septynerių metų trukmės „Laudato si‘“ sąjūdžius: šeimų, vyskupijų, mokyklų, universitetų, ligoninių ir medicinos centrų, įmonių ir žemės ūkių, religinių bendruomenių. Šių metų eigoje sąjūdžių nariai įsipareigos gyventi ir veikti tvariai, laikytis „Laudato si‘“ gairių, praktikuoti šios enciklikos skleidžiamą dvasingumą. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 28, 16:54