Paieška

Vatican News
2020.04.28 Messa Santa Marta

Kitą savaitę baigiasi tiesioginės popiežiaus Mišių transliacijos

„Patvirtinu, kad gegužės 18-ąją, minint šv. Jono Pauliaus II šimto metų gimimo sukaktį, Šventasis Tėvas aukos tiesiogiai transliuojamas ryto Mišias 7 ryte, prie šventojo kapo koplyčios Vatikano bazilikoje“, – pareiškė Matteo Bruni, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius.

Pasak jo, tai bus paskutinioji tiesioginė popiežiaus Pranciškaus ryto Mišių transliacija, nuo gegužės 19 dienos transliacijos nutrūks. Tai susiję su bažnytinio gyvenimo laipsnišku grįžimu į įprastas vėžias Italijoje ir kitose šalyse, galimybe tikintiesiems vėl dalyvauti bendruomeninėse pamaldose. 

„Kaip jau galėjo pasakyti praėjusiomis dienomis, popiežius linki, kad Dievo Tauta vėl pradėtų gyventi normalų bendruomeninį gyvenimą su Viešpačiu sakramentuose, dalyvautų sekmadienio liturgijoje, vėl kasdien susitiktų, taip pat bažnyčiose, su Viešpačiu ir jo Žodžiu“, – pridūrė Matteo Bruni.

Galima priminti, kad iki koronaviruso pandemijos popiežiaus šv. Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje buvo aukojamos privačiai, o Vatican News žinių tarnyba parengdavo trumpą pranešimą apie popiežiaus homiliją, kai kada – apie popiežiaus svečius ir Mišių dalyvius. Kartu su Šventuoju Tėvu apeigose paprastai dalyvaudavo vienas kunigas iš Romos vyskupijos, į Vatikaną atvykę vyskupai iš kitų kraštų. Kiti Mišių šv. Mortos namų koplyčioje dalyviai  – pavieniai tikintieji ar grupės, kurie kreipėsi į Popiežiaus namų prefektūrą arba popiežiaus sekretoriatą, įteikė prašymą sudalyvauti šv. Mišiose ir gavo teigiamą atsakymą. Kadangi dalyvauti norinčių yra daug, tenka atsitiktiniu būdu atrinkti dalį arba laukti eilėje.

Kovo pradžioje, kai Europos ir kitų kontinentų valstybės pradėjo riboti bendruomeninius susitikimus, taip pat religinių apeigų metu, popiežius nusprendė, kad jo vadovaujamos šventosios Mišios bus transliuojamos tiesiogiai. Pirmoji tiesioginė transliacija įvyko kovo 9-ąją dieną. Šventasis Tėvas pakvietė maldoje dalyvauti nuotoliniu būdu ir kiekvieną dieną maldos intencijoje užtarti vis naują žmonių grupę, kuriuos pandemija ir jos pasekmės ne vien sveikatai, bet ir socialiniam gyvenimui palietė labiausiai: visų pirma ligonius, medikus, savanorius, senelius. Pranciškus taip pat kvietė melstis už kalinius, už darbininkus, už menininkus, už šeimas, už vaikų ugdymą, už taiką šeimose, už vienišus, už tuos, kurių niekas nemato, už valdančiuosius ir jų gerus sprendimus, už Europos vienybę ir žmonių brolybę, už mokslininkus, už mirusius gydytojus ir kunigus. Šventojo Tėvo vadovaujamų Mišių transliacija socialiniuose tinkluose, radijo ir televizijos kanalais pasiekė milijonus asmenų. 

Sprendimas jas kasdien transliuoti šiuo pandemijos laikotarpiu, pažymi Andrea Tornielli, vyriausiasis Vatican News redaktorius, buvo nelaukta ir netikėta dovana. 

„Daug žmonių, taip pat esančių toli nuo Bažnyčios, pasijautė lydimi ir sustiprinti popiežiaus, kuris delikačiai dienos pradžioje beldėsi į jų namų duris. Daug kas išmoko kasdien išgirsti Evangeliją, suprasti jos svarbą ir pajusti jos teikiamą paguodą. Kaip niekada ankščiau didelis skaičius žmonių stebėjo apeigas ir kelių minučių trukmės Švenčiausiojo Sakramento adoraciją paprastomis savaitės dienomis per televiziją“, – rašo Andrea Tornielli. 

Anot jo, popiežiaus homilijų paprastumas ir grožis leido kasdien įsijausti į Evangelijos pasakojimus tuo metu, kai netrūko neužtikrintumo, nesaugumo, kančios, nerimo ir daugybės klausimų apie ateitį. „Milijonai asmenų kasdien girdėjo šias Mišias. Daugybė parašė ir padėkojo“, – pridūrė Vatican News vyriausiasis redaktorius. Tiesa, pasak jo, kad pripratome prie rytinių popiežiaus Mišių ir ne vienam jų trūks, tačiau dabar metas, kaip priminė popiežius, grįžti į bendruomenines pamaldas bažnyčiose, priimti Viešpatį sakramentiniu pavidalu. (RK / Vatican News)

 

 

2020 gegužės 13, 13:03