Paieška

Vidaus pabėgėliai Vidaus pabėgėliai 

Dėmesys vidaus pabėgėliams. Šventojo Sosto pastoracinės gairės

Vidaus pabėgėlių stebėsenos centras (IDMC) 2018 metų pabaigoje nustatė 41,3 milijoną vidaus pabėgėlių – didžiausią bet kada pasaulyje užregistruotą vidaus pabėgėlių skaičių. Nors jie dažnai verčiami bėgti tokiu pat būdu ir dėl tų pačių priežasčių, kaip pabėgėliai į užsienį, vidaus pabėgėliai nepriklauso tarptautinės pabėgėlių teisės suteikiamai apsaugos sistemai. Kol jie neperžengia tarptautinės bendruomenės pripažintos valstybinės sienos, jie pavaldūs savo kraštų jurisdikcijai. Labai dažnai jie užmirštami, o tai savo ruožtu kelia dar didesnį pavojų ir neleidžia adekvačiai pripažinti jų poreikių ir jiems padėti.

Šventasis Sostas paskelbė Pastoracines gaires vyskupijoms dėl vidaus pabėgėlių, kuriose kalbama apie pastoracinio dėmesio svarbą labai plačiai pasaulyje paplitusiai ir pakankamo dėmesio nesulaukiančiai vidaus pabėgėlių problemai. Dokumentas antradienį pristatytas Vatikano spaudos salėje.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių skyriaus parengtas dokumentas vidaus pabėgėlių reiškinį bei būdus, kaip padėti tiek pabėgėliams, tiek dažnai su vidaus pabėgėlių problema nesusitvarkantiems kraštams, pristato pagal popiežiaus ne kartą skelbtą keturių veiksmažodžių formulę: priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti.

Rengiant dokumentą tiesiogiai dalyvavo popiežius Pranciškus, kuris pats asmeniškai vadovauja Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių skyriui.

Daug priežasčių nulemia žmonių migraciją kraštų viduje, ne vien konfliktai, smurtas, žmogaus teisių pažeidimai, stichinės katastrofos. Ir vystymosi, miestų infrastruktūrų kaita gali sukelti plataus masto žmonių migravimą. Labai daug vidaus pabėgėlių priversti ilgą laiką kentėti pabėgėlio dalią, perkėlinėjimą iš vietos į vietą.

Didelį dėmesį priverstiniam žmonių migravimui į užsienį skirianti tarptautinė bendruomenė dažnai nerodo pakankamo dėmesio vidaus pabėgėlių problemai. Nors vidaus pabėgėliai neišvyksta iš savo gyvenamo krašto, tačiau, augant jų skaičiui, kartu auga problemos, kaip ir būtinumas užtikrinti jų žmogaus teises bei suteikti humanitarinę paramą.

Šalių vyriausybės atsakingos už vidaus pabėgėlius. Kartais jos neįstengia vidaus pabėgėliams užtikrinti apsaugos. Todėl labai svarbu rasti būdus, kaip, gerbiant kraštų vidaus įstatymus, būtų galima apsaugoti vidaus pabėgėlius vietiniu, valstybiniu ir tarptautiniu lygmeniu. Reikia prašyti tarptautinės bendruomenės, kad įsipareigotų apsaugoti vidaus pabėgėlius visame pasaulyje.

Misija priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti vidaus pabėgėlius turi apimti visus, kurie gyvena egzistencinėse periferijose ir konkretaus pavojaus situacijose. Naujomis pastoracinėmis gairėmis Bažnyčia siekia sužadinti didesnį sąmoningumą vidaus pabėgėlių atžvilgiu, taip pat paskatinti vietinių Bažnyčių ir vidaus pabėgėliams tarnaujančių katalikų ekumeninį ir tarpreliginį bendradarbiavimą. (SAK / Vatican News) 

2020 gegužės 05, 13:52