Paieška

CHARIS: virusas nekliudo melstis

Tarptautinė katalikiška charizminio atsinaujinimo tarnyba CHARIS pakvietė Sekminių vigiliją jungtis į bendrą maldą visuose pasaulio kraštuose už naująsias Sekmines. Viešpaties šlovinimo maldos susitikime prašysime Šventosios Dvasios išsiliejimo Bažnyčioje ir pasaulyje, sakoma tarnybos CHARIS komunikate.

Pasak CHARIS, koronaviruso pandemija privertė didžiąją dalį pasaulio populiacijos užsidaryti savo namuose, pakirto daugelio kraštų ekonomikas, uždarė bažnyčias, ypač negailestingai smogė labiausiai vargstantiems ir stokojantiems; visai tai sutrukdė asmeniškai susiburti bendrai maldai į susitikimus vyskupijose. Tačiau šis virusas nekliudo melstis! Kaip tik atvirkščiai, jis sužadino daugelį maldos iniciatyvų, taip pat ekumeninės maldos, visame pasaulyje, sakoma CHARIS kvietime į bendrą maldą Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmės (Sekminių) išvakarėse.

Popiežiaus prieš metus įsteigtos visus katalikiškus charizminius sąjūdžius vienijančios tarnybos CHARIS („malonė“) surengta bendra Sekminių vigilijos malda gegužės 30 d., įvyks tą pačią valandą visuose pasaulio kraštuose ir bendruomenėse – 22 val. Romos laiku (23 val. Lietuvos laiku). Vienas maldos vigilijos elementų – jos dalyviams skirta popiežiaus Pranciškaus video žinia. Pasak CHARIS, tūkstančiai žmonių daugiau kaip šimtame kraštų nuotoliniu būdu per socialinių tinklus ir televiziją jungsis į bendrą šlovinimo maldą, kad Viešpats suteiktų Bažnyčiai ir pasauliui naująsias Sekmines. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 30, 09:23