Paieška

Popiežius Jonas Paulius I (Albino Luciani) Popiežius Jonas Paulius I (Albino Luciani) 

Vatikane įsteigta Jono Pauliaus I fundacija

Pauliaus VI įpėdinis ir Jono Pauliaus II pirmtakas Jonas Paulius I (Albino Luciani) popiežiavo trumpai – tik trisdešimt tris dienas (nuo 1978 m. rugpjūčio 26 iki rugsėjo 28 d.). Šventųjų skelbimo kongregacija tiria jo beatifikacijos bylą, 2017 metais paskelbė dekretą dėl Jono Pauliaus I (Albino Luciani) herojiškų krikščioniškų dorybių.

Vatikano valstybės sekretorius pranešė apie popiežiaus Pranciškaus sprendimu vasario 17 dieną Vatikane įsteigtą Jono Pauliaus I fundaciją. Jos tikslas – kaupti ir saugoti popiežiaus Jono Pauliaus I raštus bei mokymą, padėti geriau pažinti ir paskleisti šio popiežiaus mintis, darbus ir gyvenimo pavyzdį.

Iš Italijos šiaurės rytų Belluno provincijos kilęs Jonas Paulius I praėjusiame šimtmetyje buvo trečias Venecijos patriarchas, išrinktas popiežiumi. Vatikano II Susirinkimo tėvas, Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas Luciani buvo mažai žinoma asmenybė už Italijos ribų. Staigi mirtis neleido geriau susipažinti su šiuo popiežiumi, jo mokymu ir dvasiniu palikimu – jis buvo „labiau parodytas, negu duotas“ (lot. magis ostentus quam datus). Taip apie Joną Paulių I pasakė jį Petro soste 1978 metais pakeitęs šv. Jonas Paulius II.

Popiežius Jonas Paulius I sveikina diplomatinio korpuso narius
Popiežius Jonas Paulius I sveikina diplomatinio korpuso narius

Nauja Vatikano fundacija sieks užpildyti žinių apie Jono Pauliaus I gyvenimą ir darbus spragas: „Jonas Paulius I buvo ir yra svarbus atspirties taškas Visuotinės Bažnyčios istorijoje“, „jo asmuo ir mokymas tebėra nepaprastai aktualūs“, – pareiškė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, skelbdamas popiežiaus Pranciškaus vasario 10 dienos audiencijos reskriptą. Vatikano valstybės sekretorius kartu pranešė, kad popiežius Pranciškus jį paskyrė naujos Vatikano fundacijos pirmininku.

Vatikano Jono Pauliaus I fundacijai suteiktas juridinio ir civilinio asmens statusas, ji veiks pagal kanonų ir Vatikano miesto valstybės teisę, vadovausis popiežiaus patvirtinu statutu.

Fundacijai pavesta rengti suvažiavimus ir konferencijas, steigti premijas ir stipendijas, skelbti tiek fundacijos, tiek kitų mokslinius darbus ir tyrimų rezultatus, bendradarbiauti su visais siekiančiais to paties tikslo. Fundacija ne tik kaups, saugos ir platins Jono Pauliaus I raštus, bet ir skleis jo dvasinį mokymą.

Popiežius Paulius VI ir Venecijos patriarchas Albino Luciani
Popiežius Paulius VI ir Venecijos patriarchas Albino Luciani

Vatikano Jono Pauliaus I fundacijos pirmininkas kardinolas Pietro Parolin pagal Fundacijos statutą penkeriems metams paskyrė Fundacijos tarybą, susidedančią iš šešių narių. Fundacijos vicepirmininke paskirta dėstytoja ir žurnalistė Stefania Falasca, kuri taip pat yra Jono Pauliaus I (Albino Luciani) beatifikacijos bylos vicepostulatorė, dabartiniu metu rengianti bylos „positio“ – išsamų raštų ir liudijimų dokumentą. Be kitų tarybos narių rarybai priklauso kardinolas Beniamino Stella, Dvasininkijos kongregacijos prefektas ir Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus I – Albino Luciani – beatifikacijos bylos postulatorius. Beje, būsimojo popiežiaus, Vittorio Veneto vyskupo Albino Luciani dėka, jis Romoje pradėjo Bažnyčios diplomato karjerą. Lina Petri, popiežiaus Jono Pauliaus I dukterėčia, gyvenusi Romoje dar prieš Jono Pauliaus I išrinkimą popiežiumi ir vienintelė iš Luciani giminės narių, galėjusi aplankyti savo dėdę popiežių jo mirties patale Vatikane. Fundacijos tarybai talkins šešių asmenų mokslinė komisija, kurios sudėtis dar nepaskelbta.

Popiežius Jonas Paulius I
Popiežius Jonas Paulius I

Trumpa Jono Pauliaus I – Albino Luciani – biografija

Albino Luciani gimė 1912 m. spalio 17 dieną Forno di Canale, Belluno provincijoje; 1935 m. liepos 7 d. įšventintas kunigu; 1958 m. gruodžio 15 d. išrinktas Vittorio Veneto vyskupu; gruodžio 27 d. konsekruotas; 1969 m. gruodžio 15 d. paskirtas Venecijos patriarchu, 1972 m. birželio 13 d. išrinktas Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininku, 1973 m. kovo 5d. paskirtas kardinolu; 1978 m. rugpjūčio 26 d. išrinktas Romos vyskupu ir popiežiumi; rugsėjo 28 d. mirė.

Jonas Paulius I per mėnesio trukmės pontifikatą tęsė pirmtakų pradėtą bendrųjų audiencijų katechezių ir sekmadienio vidudienio susitikimų su tikinčiaisiais tradiciją, skaitė katechezes apie nuolankumo, tikėjimo, vilties ir meilės dorybes. Popiežiaus šūkis, pasirinktas dar 1958 metais, kai buvo išrinktas Vittorio Veneto vyskupu, buvo: „Nuolankumas“.

Popiežius Jonas Paulius I
Popiežius Jonas Paulius I

Vienoje katechezėje Jonas Paulius I apibūdino tikėjimą kaip „pasidavimą Dievui, perkeičiant savo asmeninį gyvenimą“. Pripažindamas, kad tai ne visuomet būna lengva, popiežius Jonas Paulius I pasidalijo asmenine malda, sakė:  

„Kiekvienas iš mūsų ir visa Bažnyčia galėtų kalbėti šią maldą, kurią pats dažnai kalbu:

„Viešpatie, priimk mane tokį, koks esu, su visais mano trūkumais, bet padaryk mane tokį, kokio nori tu.“

 (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 28, 14:27