Paieška

Iš archyvo: popiežius ir jo išmaldininkas kardinolas Krajewski Iš archyvo: popiežius ir jo išmaldininkas kardinolas Krajewski 

Vatikane renkamos aukos nuo pandemijos nukentėjusiems žmonėms

Kardinolas Konradas Krajewskis kreipėsi į popiežiui artimiausius žmones ir pakvietė auka paliudyti artumą visiems, kurie šiuo metu kenčia dėl koronaviruso pandemijos.

Dėl pandemijos popiežiaus vadovaujamose Didžiosios savaitės apeigose nedalyvaus tie įprastiniai visų popiežiaus pamaldų dalyviai, kurie pagal motu proprio „Pontificalis Domus“ normas sudaro vadinamąją popiežiaus „liturginę šeimą“ – Cappella Pontificia. Kardinolas Krajewkis laiške Cappella Pontificia nariams, pats irgi būdamas jos narys, pakvietė auka išreikšti tarpusavio vienybę ir ypač vienybę su popiežiumi, Romos vyskupu, kuris „meilėje vadovauja visuotinei bendrystei“. Pats popiežius nuspręs, kam paskirti per rinkliavą surinktas lėšas.

56 metų lenkų kilmės kardinolas Krajewkis priminė Lumen gentium, Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie Bažnyčią. Joje, be kito ko, pažymima, jog bažnytinėje bendrijoje teisėtai egzistuoja dalinės Bažnyčios, turinčios savo tradicijas, tačiau nepažeidžiančios pirmenybės, kuri priklauso Petro Sostui. Popiežius vadovauja visam artimo meilės susirinkimui, laiduoja teisėtą įvairovę ir sykiu budi, kad skirtumai ne kenktų vienybei, o jai tarnautų.

Cappella Pontificia sudaro kardinolų kolegijos nariai, Romos kurijos, Vatikano valstybės sekretoriato ir vienuolijų vadovai, Romos popiežiškųjų bazilikų kapitulų nariai ir visi Romos vyskupijos klebonai, taip pat Apaštališkieji protonotarai, popiežiaus garbės prelatai ir kapelionai (monsinjorai) visame pasaulyje.

Praeityje Cappella Pontificia nariai rūpindavosi kasdieninėmis liturginėmis apeigomis popiežiaus namuose, tiek jam dalyvaujant, tiek nedalyvaujant. Popiežiaus namams persikėlus iš Avinjono atgal į Romą, popiežiaus liturginės apeigos kasdien vykdavo Siksto koplyčioje, o per iškilmes – Šv. Petro bazilikoje. Pradedant XIX amžiumi Cappella Pontificia nebevykdo kasdienės liturginės tarnystės, o tik dalyvauja iškilmingose pamaldose. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 09, 10:22