Paieška

Popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis Popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis 

Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Popiežius Pranciškus siunčia dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus ligoninėms. Vatikano pranešime nurodyta, kad popiežius pavedė Apaštališkajai elemozinarijai padovanoti trisdešimt šiomis dienomis įgytų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ligoninėms koronaviruso labiausiai paliestose Italijos zonose.

Apaštališkosios elemozinarijos vadovas – popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis – aplankė du vienuolynus prie Romos, karantinuotus prieš savaitę dėl užsikrėtimų koronavirusu. Kardinolas Krajewskis lankėsi Šv. Kamilio dukterų kongregacijos bendruomenės generaliniuose namuose ir Šv. Pauliaus angelų seserų būstinėje. Kardinolas Krajewskis aplankė vienuoles ne tuščiomis rankomis: perdavė Apaštališkosios elemozinarijos dovanas – maisto produktų iš popiežiaus ūkio Kastelgandolfe, pieno ir jogurto. Apaštališkosios elemozinarijos rūpesčiu tokią pat popiežiaus dovaną gavo ir „Jono XXIII“ senelių namai, kurie irgi izoliuoti, patvirtinus, jog koronavirusu užsikrėtė jų darbuotojai.

Apaštališkasis elemozinarijus – popiežiaus išmaldininkas

Pranciškaus „ranka artimo meilės darbams“ kardinolas Konradas Krajewskis, vykdydamas apaštališkojo elemonizarijaus tarnystę, tęsia tūkstantmetę Bažnyčios tradiciją, kilusią iš ankstyvosios Bažnyčios diakonų tarnystės. Seniausi žinomi Apaštališkojo elemozinarijaus veiklos pėdsakai užfiksuoti popiežiaus Inocento III (1198–1216) laikais. Nuo tada visi popiežiai vykdė artimo meilės darbus per savo elemozinarijų, kuris per pastaruosius šimtmečius paprastai būdavo arkivyskupas. Pranciškus šios tarnystės reikšmę dar labiau iškėlė, savo išmaldininką Konradą Krajewskį paskirdamas kardinolu.

Kardinolas Krajewskis pareiškė Šventojo Sosto portalui VaticanNews, kad netikėtas ir nelauktas skyrimas (kardinolu) buvo suteiktas ne jam, o tiems, kuriems jis padeda popiežiaus vardu, – vargstantiesiems ir visiems, kurie padeda vykdyti šias pareigas – savanoriams.

Pasak Krajewskio, pirmieji kardinolai buvo diakonai, kurie tarnavo vargšams. Kardinolas yra pasakojęs, kad 2013 metais popiežius Pranciškus skirdamas jį savo išmaldininku paliepęs atsikratyti rašomojo stalo, nes šiai tarnystei jam jo nereikės. Iš Lenkijos kilęs 56 metų kardinolas Konradas Krajewskis ankščiau Vatikane dirbo liturginių apeigų tarnyboje, apeigų metu patarnavo trims popiežiams – šv. Jonui Pauliui II, Benediktui XVI ir Pranciškui. (SAK / VaticanNews)

2020 balandžio 02, 11:20