Paieška

Vatican News
 Olav Fykste Tveit Olav Fykste Tveit 

Krikščionių vienybės tarybos padėka Olavui Tveitui

Kovo 31 dieną iš Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus pareigų po daugiau kaip dešimties metų pasitraukęs Olav Fykste Tveit pradeda eiti naujas Norvegijos vyskupo primo pareigas. Šia proga jį pasveikino ir už krikščionių vienybės kūrimo pastangas padėkojo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas.

Generalinio sekretoriaus Tveito įnašas į krikščionių vienybės kūrimą ir jo vaisingas bendradarbiavimas su Katalikų Bažnyčia ne tik praturtino ekumeninį bendradardarbiavimą pasaulyje, bet nemažai pagilino Pasaulinės Bažnyčių tarybos ir Katalikų Bažnyčios santykius, parašė kardinolas Koch. Pasak jo, akivaizdžiausias šių ryšių ženklas yra įsimintina popiežiaus Pranciškaus ekumeninė piligrimystė 2018 metų birželio 21 dieną į Pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinę ir Ekumeninį Bossey institutą Ženevoje, Pasaulinės Bažnyčių tarybos įkūrimo 70 metų proga.

Kardinolas laiške priminė Olavo Fykste Tveito dažnus apsilankymus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos būstinėje Romoje, tiek individualiai, tiek su įvairiomis delegacijomis. Pasaulinė Bažnyčių taryba atvirame laiške paskelbtame internete balandžio 1 dieną atsisveikino su buvusiu ilgamečiu generaliniu sekretoriumi, paskirtu vyskupu, vadovaujančiu Norvegijos protestantų Bažnyčiai. Olavas Fykste Tveitas atsisveikinimo laiške pasidalijo mintimis apie Jėzų, visais besirūpinantį ganytoją:

„Kartais nelengva tikėti šiais žodžiais, pavyzdžiui, dabartiniu žmoniją slegiančios pandemijos laikotarpiu. Mes tik dabar pradedame suprasti, kokios grėsmės gali iškilti mums kaip individams, bendruomenėms ir žmonijai. Tai metas mums žvelgti į iš aukštybių mus matantį Dievą.“

Olavo Fykste Tveito inauguracija, turėjusi įvykti balandžio pabaigoje, dėl koronaviruso pandemijos nukelta į gegužės 10 dieną. Norvegijos protestantų vyskupų konferencijai pirmininkaujantis vyskupas yra „pirmas tarp lygių“. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 23, 13:12