Paieška

Vatican News
CORONAVIRUS: SITUAZIONE IN PIEMONTE

Negalime dalyvauti pamaldose, tačiau Dievo malonė mūsų nepalieka

Apaštališkosios penitenciarijos vadovas kardinolas Mauro Piacenza artėjančių Velykų proga paskelbė laišką kunigams, ypač tiems, kurie dažniau patarnauja kaip nuodėmklausiai. Apaštališkoji penitenciarija – tai vienas iš aukščiausiųjų bažnytinių teismų, kurio kompetencijai priklauso reikalai, susiję su Susitaikinimo sakramento teikimo tvarka ir atlaidais, taip pat kiti vadinamojo vidinio forumo, tai yra sąžinės sferos, dalykai.

Kardinolas rašo, kad pandemija ne tik radikaliai pakeitė žmonių kasdienybę, bet taip pat sukūrė ekstremalią situaciją krikščionių bendruomenių gyvenime. Dėl daugelyje šalių įvestų apribojimų tikintieji negali dalyvauti pamaldose, priimti sakramentų, negali ir atlikti išpažinties. Tačiau ir dabartiniu sunkmečiu Dievas neatsiriboja nuo žmonių ir nepaliauja būti gailestingas. Kasdieniniame gyvenime įvesti apribojimai, reikalavimas laikytis atstumo nereiškia, kad Bažnyčia atitolo nuo žmonių, bet kaip tik priešingai – šiandien artumo, supratimo ir meilės liudijimas turi būti dar stipresnis, nes jis yra kaip niekad reikalingas.

Nors žmonės negali dalyvauti Mišiose, negali asmeniškai atlikti išpažinties, tačiau kunigai ir toliau uoliai tešvenčia Eucharistiją be žmonių, tenepaliauja melstis už negalinčius pamaldose dalyvauti tikinčiuosius, teprašo Dievą, kad jo gailestingumas ir malonė juos lydėtų. Kristus savąja Kryžiaus auka visiems dovanoja susitaikinimo ir išganymo galimybę. Ir be asmeniško žmonių dalyvavimo aukojama Eucharistijos auka yra malonės šaltinis Bažnyčiai ir visam pasauliui, rašo kardinolas. Dievo gailestingumo nesustabdo net mirtis: turime melstis už mirštančiuosius dabartiniu metu, tikėdami, kad mirtis nenutraukia žmones tarpusavyje siejančių meilės ryšių, bet jie perkeičiami į šventųjų bendravimą. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 06, 16:09