Paieška

Vatican News
„Atėnų mokykla“ – Rafaelio freska Vatikane „Atėnų mokykla“ – Rafaelio freska Vatikane 

Katalikiškojo ugdymo kongregacijos laiškas Velykų proga

Katalikiškojo ugdymo kongregacija padėkojo visų katalikiškų švietimo institucijų vadovams ir darbuotojams už pastangas nuotoliniu būdu užtikrinti mokslo metų tęstinumą ir užbaigimą sudėtingu pandemijos laikotarpiu.

Kongregacijos prefektas Giuseppe Versaldi ir sekretorius Angelo Vincenzo Zani priminė visų katalikiškų mokyklų, universitetų ir bažnytinių fakultetų vadovams kongregacijos kovo 21 dienos notą dėl egzaminų ir kitų ekvivalentinių žinių patikrinimo būdų bažnytinėse akademinėse institucijose.

Kardinolas Versaldi ir arkivyskupas Zani taip pat paprašė sekti savo kraštų švietimo institucijų nurodymus, skirti dėmesį jaunimo poreikiams, jų saugumui, su kantrybe, išmintimi ir tarpusavy bendradarbiaujant ištverti dabartinio meto sunkumus.

Katalikiškojo ugdymo kongregacijos vadovai visus pasveikino su Velykomis, pakvietė apaštalo šv. Pauliaus žodžiais atnaujinti tikėjimą į Prisikėlusį Viešpatį Jėzų Kristų, išgyventi dabartinį laikotarpį su darbščiu budėjimu, stengtis geriausiais įmanomais būdais panaudoti iš Dievo gautas malones: ši krizė tetampa proga viso pasaulio katalikiškoms švietimo institucijoms sutvirtinti savo kaip tikėjimo ir meilės bendruomenės tapatybę ir misiją. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 15, 12:12