Paieška

Kardinolas Peteris Turksonas Kardinolas Peteris Turksonas 

Kardinolas Turksonas: padėti žmonėms dabar ir rengtis ateičiai

Katalikų Bažnyčios karitatyvinę ir socialinę veiklą visame pasaulyje koordinuoja Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Jos vadovas kardinolas Peteris Turksonas interviu mūsų portalui pristatė iniciatyvas, kuriomis reaguojama į pandemijos krizę.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija vykdo dvi Šventojo Tėvo jai skirtas užduotis. Pirmiausiai reikia reaguoti į šių dienų iššūkius, popiežiaus ir Bažnyčios vardu teikti pagalbą kenčiantiems žmonėms, sakė kardinolas. Mūsų darbas – padėti vietinėms Bažnyčioms ir visame pasaulyje veikiančioms katalikiškoms labdaros organizacijoms gelbėti gyvybes, šelpti vargstančiuosius. Antroji mūsų dikasterijai popiežiaus suteikta užduotis – rengtis ateičiai, sunkiems laikams po pandemijos, mūsų visų laukiančioms sunkioms ekonominėms ir socialinėms krizės pasekmėms.

Popiežiaus nurodymu, veiklą derinant su Vatikano valstybės sekretoriatu, Tautų evangelizavimo kongregacija, Caritas internationalis, Popiežiškąja elemozinarija Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje buvo įkurta komisija, kurią sudaro penkios darbo grupės. Pirmoji grupė užsiima dabartinės krizės sukeltomis kritinėmis situacijomis, palaikydama ryšius su nuncijais ir per juos su vietinėmis Bažnyčiomis, registruoja rimčiausias situacijas, ieško resursų joms spręsti. Taip pat padedama dalytis patirtimi, praktikoje labaisiais pasiteisinusiais sprendimais. Antroji grupė žiūri į priekį, kaip nakties sargyba, kuri laukia horizonte pasirodysiančios aušros. Jų darbas – sukurti teorinių ekologijos, ekonomikos, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos žinių koordinavimo kanalus, kurių reikės, kai teks dorotis su pandemijos ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis. Į šią veiklą įrauktos ir trys Popiežiškosios – mokslo, socialinių mokslų ir gyvybės – akademijos. Trečioji grupė atsakinga už informacijos apie šią veiklą skleidimą. Ketvirtosios užduotis – tarpininkaujant Valstybės sekretoriatui palaikyti ryšius su vyriausybėmis ir dalyvauti daugiašalėse iniciatyvose. Penktoji grupė užsiima materialinių išteklių paieška tiek dabartiniams skubiems poreikiams, tiek ir galvojant apie ateitį.

Kardinolas Turksonas sakė, kad į šią veiklą įtraukti taip pat kiti tradiciniai Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vykdomų projektų partneriai – Džordžtauno universitetas, Potsdamo universitetas, Milano katalikų universitetas, World Resources Institute ir kiti. Šioje veikloje itin svarbios yra vietinės katalikiškos organizacijos – vietinių Caritas padalinių tinklas, kitos karitatyvinės organizacijos, savanoriai. Sutartinai daromi artimo meilės darbai yra labai svarbi Bažnyčios bendrystės išraiška.

Kardinolas Peteris Turksonas sakė, kad popiežius ne kartą jam pabrėžęs, jog reikia skubiai veikti, reaguoti į pandemijos sukeltas kritines situacijas ir numatyti netolimoje ateityje laukiančias pasekmes. Pandemijos sukeltas ekonomines pasekmes jau matome. Jei žmonija neįstengs jų suvaldyti, grės rimtos socialinės pasekmės. Reikia ryžto, drąsos ir pranašiško žvilgsnio. Kaip sakė Šventasis Tėvas Velykų dieną, šiandien ne metas būti abejingiems, šiandien ne metas būti egoistais, šiandien negalime būti susipriešinę, nes visi kenčiame dėl to pačios krizės. Šiandien žmogus pamatė, koks jis pažeidžiamas, pamatė ir tai, kad visi kartu gyvendami pasaulyje turime būti labiau atsakingi vieni už kitus. Pasaulis yra mūsų bendri namai. Turime rūpintis ir bendrais namais, ir juose gyvenančių žmonių bendru gėriu. Kiekvieno iš mūsų likimas yra susijęs su kitų žmonių likimais ir nuo jų priklauso. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 15, 16:31