Paieška

20 20  

Invokacija Didžio penktadienio pamaldoms

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija sukūrė papildomą invokaciją šių metų Didžiojo penktadienio pamaldų visuotinei maldai ir pasiūlė specialias Mišias, skirtas dabartiniam pandemijos metui.

Didžiojo penktadienio Viešpaties kančios pamaldų metu prie kitų visuotinės maldos invokacijų prašoma pridėti ir maldą už visus kenčiančiuosius ir prislėgtuosius dabartiniu pandemijos metu, kad Dievas Tėvas sergantiesiems suteiktų sveikatą, duotų jėgų medicinos darbuotojams, suteiktų paguodą šeimos ir išganymą – mirusiems.

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija taip pat paskelbė dekretą, kuriuo, atsiliepiant į iš viso katalikų pasaulio gautus prašymus, leidžiama aukoti specialias Mišias ir jų metu melsti Dievą, kad pandemija kuo greičiau baigtųsi.

Ypatingųjų Mišių pradžios malda (nepatvirtintas vertimas): „Visagali amžinasis Dieve, mūsų priebėga nuo visų pavojų, pažvelk meilingai į mus, kurie vargų prislėgti su tikėjimu tave meldžiame, ir suteik amžinąjį atilsį mirusiems, paguodą verkiantiesiems, sveikatą sergantiesiems, jėgų medicinos darbuotojams, išminties dvasios valdantiesiems, troškimą su meile vieni kitiems padėti ir visiems kartu šlovinti tavo šventąjį vardą“. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 02, 11:27