Paieška

Visuotiniai atlaidai ir ypatingi būdai gauti nuodėmių atleidimą

Apaštališkoji penitenciarija paskelbė dekretą dėl visuotinių atlaidų sergantiesiems, jų gelbėtojams ir visiems, kas už juos meldžiasi. Primenama ir apie ypatingus būdus, kuriais galima gauti sakramentinį nuodėmių atleidimą.

Apaštališkoji penitenciarija paskelbė dekretą, kuriuo popiežius Pranciškus suteikia visuotinius atlaidus koronavirusu užsikrėtusiems tikintiesiems, kurie, gulėdami ligoninėse arba būdami karantino sąlygomis namuose, seka Mišių transliacijas per komunikavimo priemones, kalba Rožinį, apmąsto Kryžiaus kelią arba meldžiasi kitais būdais, sukalba bent Tikėjimo išpažinimą, „Tėve mūsų“ ir šaukiasi Mergelės Marijos užtarimo. Įprastiniai reikalavimai visuotiniams atlaidams gauti – būti atlikusiam išpažintį, priimti Komuniją ir melstis popiežiaus intencija. Dabartinėmis pandemijos sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus ir neįvykdžius šių sąlygų, bet tvirtai pasižadėjus jas įvykdyt, kai tik bus įmanoma.

Visuotiniai atlaidai suteikiami ir medikams bei sergančiųjų artimiesiems, kurie rizikuodami užsikrėsti padeda ligoniams, sekdami gerojo samariečio pavyzdžiu. Penitenciarijos dekrete primenami Kristaus žodžiai: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“.

Visuotiniai atlaidai tomis pačiomis sąlygomis taip pat suteikiami visiems tikintiesiems, kurie adoruos Švenčiausiąjį Sakramentą, bent pusę valandos medituos Šventąjį Raštą, kalbės Rožinį arba Gailestingumo vainikėlį ar apmąstys Kryžiaus kelią, melsdamiesi, kad greičiau baigtųsi epidemija, melsdami paguodos kenčiantiesiems ir laimingos amžinybės mirusiems.

Apaštališkoji penitenciarija taip pat paskelbė notą, kuria primenama apie kolektyvinio nuodėmių išrišimo galimybę. Tais atvejais, kai nėra galimybės išklausyti penitentų individualios išpažinties, gali būti suteikiamas kolekyvinis sakramentinis išrišimas. Priimantieji išrišimą turi tvirtai pasižadėti, kad vėliau, kai tik bus galimybė, atliks individualią išpažintį. Leidimą suteikti kolektyvinę išpažintį privalo duoti vietos vyskupas, atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir vietinės Vyskupų konferencijos nutarimus.

Apaštališkoji penitenciarija primena ir apie (penktadienio ryto Mišiose popiežiaus Panciškaus minėtą) galimybę ypatingais atvejais gauti nuodėmių atleidimą asmeniniu nuoširdžiu gailesčiu. Taip pat šiuo atveju privaloma pasižadėti atlikti išpažintį, kai tik bus galimybė. (JM / Vatican News)

2020 kovo 20, 16:00