Paieška

Rekolekcijų vadovas t. Pietro Bovati SJ Rekolekcijų vadovas t. Pietro Bovati SJ 

Prasidėjo Romos kurijos gavėnios rekolekcijos

Romos kurijos gavėnios rekolekcijos Aričioje sekmadienį prasidėjo be popiežiaus. Pranciškus per sekmadienio vidudienio maldą pasakė, kad dėl peršalimo asmeniškai nevyks, tačiau nuotoliniu būdu dalyvaus dvasinėse pratybose iš savo namų Vatikane.

Į Aričią klausytis rekolekcijų vadovo jėzuito t. Pietro Bovati meditacijų tema „Krūmas skendo liepsnoje“ susirinko kelios dešimtys artimiausių popiežiaus bendradarbių Vatikane. Biblistas t. Bovati prieš pirmąją meditaciją pranešė, kad gavo popiežiaus laišką, kuriame Pranciškus suteikė savo palaiminimą visiems rekolekcijose dalyvaujantiems Kurijos nariams. Popiežius laiške dar kartą patikino, jog klausysis t. Bovati meditacijų savo kambaryje Šv. Mortos namuose.

„Visus palydžiu iš čia. Atliksiu pratybas savo kambaryje, klausydamasis tėvo Bovati pamokslų. Dėkoju jam, meldžiuosi už jus, prašau melstis už mane“, – parašė popiežius.

T. Bovati pristatė pratybų kursą, kuriuo ves jų dalyvius iki penktadienio ryto. Pirmasis pratybų kriterijus yra malda kaip buvimo Dievo akivaizdoje raktas: „Galime būti sakralumo amatininkais ar Dievo draugais, bet reikia rakto į maldos patirtį, nes malda kūrinį atveda iki vidinio susitikimo su Dievu, panašiai kaip Mozę degantis krūmas“.

Malda yra ėjimas dieviškumo pėdsakais. Mums tai liudija Mozė, už stovyklos pasistatydavęs Susitikimo palapinę. Jis ten nueidavo, kai tik norėdavo pasitarti su Dievu, pasakoja Išėjimo knyga. Tai Mozės „vilties kelias“, kuriuo jis nueidavo palikdamas visa kita, kad susitiktų su Dievu. Taip pat debesies stulpas, nusileisdavęs prie palapinės, yra Aukščiausiojo, ateinančio susitikti su Moze, ženklas. Visa tai apgręžia supratimą apie maldą kaip žodį, kuriuo žmogus kreipiasi į Dievą tarsi deklamuodamas. Tikrosios maldos esmę sudaro gili dvasinė patirtis, kai žmogus klausosi Dievo žodžio tyloje. Įvyksta betarpiškas susitikimas, kurio metu Dievas kaip per susitikimą su Moze kreipiasi kaip į draugą.

Rekolekcijų vadovas prisiminė, jog Mozė, priartėjęs prie degančio krūmo, nusiavė sandalus, nes žadėjo likti ir stebėti dievišką reginį. Tai kvietimas pasilikti su Dievu: nenukreipti širdies į kitas mintis, o visas širdies galias sukaupti susitikimui su Dievu. (SAK / VaticanNews)

2020 kovo 02, 14:15