Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

Šventasis Sostas pranešė, kad dėl nepaprastos padėties ir atsižvelgiant į Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos kovo 25 d. dekretą, pakeista popiežiaus vadovausimų Didžiosios Savaitės ir Velykų apeigų tvarka.

Šventasis Tėvas vadovaus visoms Didžiosios Savaitės pamaldoms Šv. Petro bazilikoje, be tikinčiųjų dalyvavimo. Apeigas transliuos VaticanNews.

Balandžio 5 d. Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. 11 val. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę minėjimas ir Šv. Mišios.

Balandžio 9 d. Didysis ketvirtadienis. 18 val. Paskutinės Vakarienės Mišios

Balandžio 10 d. Didysis penktadienis. 18 val. Viešpaties kančios pamaldos. 21 val. Kryžiaus kelias ant Šv. Petro bazilikos laiptų.

Balandžio 11 d. Didysis šeštadienis. 21 val. – Velyknakčio vigilija

Balandžio 12 d. Velykų sekmadienis – Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo iškilmė. Dienos Mišios. Po šv. Mišių popiežius Pranciškus suteiks palaiminimą „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“). (SAK / VaticanNews)

2020 kovo 30, 15:21