Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje 

Popiežiaus išrinkimo sukaktis. Malda ir palydėjimas

Popiežiaus išrinkimo sukaktis šiemet švenčiama kitaip nei ankstesniais metais. Popiežiui Pranciškui pradedant aštuntuosius pontifikato metus žmonija susiduria su dramatišku koronaviruso pandemijos iššūkiu. Popiežius Pranciškus nusprendė šiuo sunkiu metu malda palydėti visus tikinčiuosius, kiekvieną rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežiaus išrinkimo sukakties proga paskelbtame komentare Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiais redaktorius Andrea Tornielli rašo, kad tikintieji jau nuo seno brangina šias kasdienines popiežiaus Pranciškaus aukojamas Mišias, jos yra vienas šio pontifikato bruožų. Kiekvieną dieną popiežius tampa tarsi parapijos klebonu, sako pamokslus mažoms tikinčiųjų grupėms. Toks paprastas kasdienis palydėjimas įgavo dar didesnę prasmę šiomis dienomis, kai Mišios popiežiaus namų koplyčioje aukojamos už visus kenčiančius žmones, už sergančiuosius, jų artimuosius, gydytojus, slaugytojus, savanorius, vienišus ir vyresnio amžiaus žmones.

Pasak Tornielli, šiame kontekste ypatingą skambesį įgauna popiežiaus žodžiai, pasakyti pradedant šių metų gavėnią, kai dar nebuvo gerai žinoma, kokį mastą ir pavojingumą įgaus koronaviruso epidemija. Pelenų trečiadienį ant mūsų galvų buvo beriami pelenai ir tariami žodžiai: „Dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“. Aukodamas gavėnios laikotarpį pradedančias Mišias, popiežius sakė, kad pelenų ženklas mums primena, jog esame silpni, trapūs, mirtingi, kad tūkstantmečių ir begalinės visatos akivaizdoje esame maži kaip dulkės. Tačiau esame Dievo mylimos dulkės. Viešpats paėmė į rankas žiupsnį dulkių ir įpūtė joms savo gyvybę. Dėl to esame brangios dulkės, kurioms lemta gyventi amžinai. Esame žemė, ant kurios išlietas Dievo dangus. Esame dulkės, į kurias sudėtos Dievo svajonės. Esame Dievo viltis, jo brangenybė ir garbė, sakė Pranciškus, įvesdamas į kitokią, nepaprastą šių metų gavėnią. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 13, 14:32