Paieška

Vatican News
Popiežius Pijus XII Popiežius Pijus XII 

Pijus XII apie Lietuvą: katalikybės šiaurinis avanpostas

Prieš 80 metų popiežius Pijus XII paskyrė naują apaštališkąjį nuncijų Lietuvos Respublikoje. Arkivyskupo Luigi Centozo paskyrimas, kaip ir keletą mėnesių anksčiau naujo Lietuvos pasiuntinio Stasio Girdvainio paskyrimas Vatikane turėjo ženklinti naują Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių pradžią. Tačiau tai nebuvo lemta: bendras santykių gerinimo pastangas sugriovė karas ir okupacijos.

Eugenio Pacelli, Romos Bažnyčios kardinolas ir Vatikano Valstybės sekretorius, 1939 metų kovo 2 dieną – per savo 63 gimtadienį – buvo išrinktas naujuoju popiežiumi. Pijaus XII karūnavimo iškilmės Romoje vyko padidėjusios įtampos dėl nesaugumo Europoje laikotarpiu, Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Vatikanas su visomis Europos valstybėmis matė žemyną neišvengiamai užgriūvančią naujo karo nelaimę. Tačiau, kad ir tokiomis nepalankiomis sąlygomis, popiežius Pijus XII ir Lietuvos valdžios atstovai ryžosi ne tik atidėti visus nesutarimus ir siekti kuo greičiau normalizuoti abipusius santykius, bet juos plėsti, išspręsdami daugelį abiem šalims rūpėjusių klausimų.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys 1939 kovą oficialiai atvyko į Pijaus XII karūnavimo iškilmes kaip Lietuvos delegacijos vadovas. Tačiau jis šios savo pirmos diplomatinės kelionės į užsienį – į Vatikaną – metu susitikęs su Romos kurijos kardinolais gana konkrečiai aptarė tolesnę bendrų diplomatinių santykių viziją. Vienas iš regimesnių naujųjų poslinkių buvo apsikeitimas diplomatais. 1939 metų spalį Lietuvos pasiuntinys Stasys Girdvainis įteikė popiežiui iš prezidento Antano Smetonos gautus kredencialus. Po dar kelių mėnesių, 1940 vasarį,  popiežius Pijus XII paskyrė arkivyskupą Luigi Centozą savo nuncijumi Kaune.

Tačiau 1940 metais Lietuvą okupavusi sovietų valdžia paskelbė nuncijų nepageidaujamu asmeniu Lietuvoje, jam įsakė per dvi dienas uždaryti nunciatūrą ir per du mėnesius išvykti iš Lietuvos teritorijos. Nors Lietuva prarado valstybingumą, Stasys Girdvainis atstovavo Lietuvos Respublikai Vatikane iki pat mirties, 1970 metų birželio 17 d.

Lietuvos diplomatinės misijos prie Šventojo Sosto vadovas, Lietuvos Respublikos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotasis ministras prie Šventojo Sosto Stasys Girdvainis savo pirmojoje kalboje popiežiui Pijui XII Lietuvą pavadino „katalikybės šiauriniu avanpostu“. Įdomu tai, kad Pijus XII savo atliepiamojoje kalboje pasiuntiniui Girdvainiui pakartojo šią frazę, palinkėdamas Lietuvos diplomatiniam atstovui Vatikane ir ypač Lietuvai, būti vertiems šio titulo suteikiamo vaidmens. Priimdamas iš Girdvainio skiriamuosius raštus Pijus XII, be kita ko, pasakė:

„Lietuva – katalikybės šiaurinis avanpostas“ – šitaip jūs apibūdinote kraštą, kuriam tarnaujate tokiose atsakingose pareigose ir save, jos sūnų. Šie žodžiai jūsų lūpose kyla iš jūsų tautos, tradiciškai pasiaukojusios Šventajam Sostui, širdies. Lietuvai – tai garbingas titulas. Jame aidi tvirtas pasiryžimas visuomet savo viduje likti ir išoriškai savo darbais būti vertais tokio titulo ir vaidmens, net jei būtų pareikalauta aukos, kaip išpirkos šiam idealui pasiekti ir įgyvendinti.“

Popiežius Pijus XII
Popiežius Pijus XII

(SAK / VaticanNews)

2020 kovo 03, 15:28