Paieška

Vatikano teismo pastatas Vatikano teismo pastatas 

Paskelbtos atnaujintos Vatikano teismų veikimo normos

Popiežius Pranciškus paskelbė įstatymą, kuriuo patikslinami kai kurie Vatikano valstybės teismų veikimo aspektai.

Naujasis įstatymas labiau užtikrina teismų ir teisėjų nepriklausomybę. Teisėjus skiria popiežius, tačiau jie savo funkcijas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Naujasis įstatymas tiksliau apibrėžia reikalavimus, keliamus kandidatams į teisėjus ir prokurorus. Vatikano teisėjais ir prokurorais gali tapti daug patirties savo srityse ir gerą vardą turintys baudžiamosios, civilinės ir administracinės teisės specialistai. Įvedami kai kurie vidaus tvarkos supaprastinimai ir padidinamas personalo skaičius. Nustatoma, kad bent vienas teisėjas dirbtų visą laiką, tuo pat metu neidamas jokių kitų pareigų. Įvedami kai kurie patikslinimai, aiškiau apibrėžiantys prokuratūros ir teismų tarpusavio santykius. Skelbiami reikalavimai, keliami advokatams.

Spaudos salės informuoja, kad Vatikano teismų veikimo normos buvo atnaujintos atsižvelgiant į pasikeitimus, įvykusius prisijungus prie kai kurių tarptautinių konvencijų ekonomikos, finansų ir teisės srityse. Tačiau ir toliau išlaikoma ir garantuojama Vatikane galiojančių įstatymų specifika ir taisyklė, kad kanonų teisė yra pagrindinis valstybėje galiojančių įstatymų šaltinis ir jų interpretavimo kriterijus.

* * *

Vatikanas – tai ne tik Katalikų Bažnyčios centras, bet ir tikra valstybė, tad greta kanonų teisės kodekso, galiojančio Bažnyčios gyvenime, yra ir įprastinė, visoms valstybėms būdinga teisinė sistema, su baudžiamosios ir civilinės teisės normomis. Vatikano valstybės įstatymai buvo sukurti tuoj po Laterano sutarčių pasirašymo 1929 m. Jau tų metų birželio 7 d. buvo paskelbtas Vatikano valstybės pagrindinis įstatymas, numatantis taip pat civilines teisingumo institucijas – teismus ir prokuratūrą bei įstatymus – baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. Vatikano kodeksus, Italijoje galiojančių įstatymų pavyzdžiu, parengė tuo metu garsus italų teisininkas Federico Cammeo. Italijos įstatymai nebuvo besąlygiškai perimti, bet buvo adaptuoti su pataisomis, kurias visų pirma sąlygojo bažnytinio kanonų teisės kodekso reikalavimai ir Vatikano valstybės specifika. 1932 m. užbaigta Vatikano juridinių normų kodifikacija, su vėliau kelių popiežių įvestomis pataisomis, galioja iki mūsų dienų. Mums artimesniais laikais rimtas pataisas įvedė popiežius Benediktas XVI, kai Vatikanas prisijungė prie tarptautinės kovos su finansiniais nusikaltimais ir terorizmo prevencijos sistemos, taip pat Pranciškus, pernai labai sugriežtinęs baudžiamąją atsakomybę už nepilnamečių išnaudojimą. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 16, 16:08