Paieška

Katalikų pasaulyje skaičius –1 329 milijonai

Pasirodė nauji Bažnyčios žinynai – Bažnyčios centrinio statistikos biuro parengtas naujasis 2020 m. Popiežiškasis žinynas, su naujausiai duomenimis apie Romos kurijos institucijas ir vyskupijas visame pasaulyje, ir naujasis Bažnyčios statistikos žinynas, atskleidžiantis tendencijas, kurios vyravo pastaraisiais metais.

Per laikotarpį nuo 2013 iki 2018 m. pakrikštytųjų padaugėjo 6%, nuo 1 254 milijonų iki 1 329 milijonų. 2018 m. pabaigoje katalikai sudarė kiek mažiau nei 18%  pasaulio gyventojų. Šis procentas lieka nedaug pakitęs jau ilgus metus. 2018 m. didžiausią dalį gyventojų katalikai sudarė Amerikoje – 63,7%, Europoje – 39,7%, Okeanijoje – 26,3% Afrikoje – 19,4%, Azijoje – 3,3%.

Vyskupų skaičius nuo 2013 iki 2018 m. padidėjo 3,9%, pakildamas nuo 5 173 iki 5 377. Per tą laikotarpį kunigų skaičius Afrikoje ir Azijoje augo atitinkamai 14,3% ir 11,0%, Amerikoje išliko panašus, o Europoje ir Okeanijoje sumažėjo atitinkamai 7% ir 1%. Pastebėtas ryškus nuolatinių diakonų skaičiaus augimas nuo 43 195 iki 47 504, tai yra apie 10%.

Pašvęstojo gyvenimo krizė ir toliau gilėjo – vienuolių vyrų skaičius sumažėjo nuo 55 000 iki mažiau nei 51 000. Sumažėjo ir moterų vienuolių skaičius – nuo 694 000 iki 642 000. Jų mažėjo Europoje, Okeanijoje, Amerikoje, o Afrikoje ir Azijoje paaugo atitinkamai 9% ir 2,6%. Sumažėjo ir seminaristų – nuo 118 251 iki 115 880. Afrika, kurioje matomas 15,6% augimas, turi didžiausią potencialą atsiliepti į sielovados poreikius.  (DŽ / VaticanNews)

2020 kovo 30, 17:48