Paieška

Vatican News
Popiežius ir kardinolas Luis Antonio Tagle Popiežius ir kardinolas Luis Antonio Tagle 

Kardinolas Tagle: septyneri metai su Pranciškumi – artumas ir atjauta

Penktadienį sukanka septintosios popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metinės. Duodamas interviu Vatikano žiniasklaidai, Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Luis Antonio Tagle kalbėjo apie svarbiausias pontifikato temas, apibrėždamas pirmuosius septyneris Pranciškaus pontifikato metus kaip „palyginimą apie Dievo artimumą ir atjautą”.

Paklaustas, kokie jo paties atsiminimai apie tą 2013 m. kovo 13 d., kardinolas pasakoja, kad jis buvo vienas iš šešių vyskupų, kuriuos popiežius Benediktas XVI paskyrė kardinolais 2012 m. lapkritį. Po trijų mėnesių jis dalyvavo konklavoje, kuri išrinko popiežių Pranciškų. Tai buvo unikali patirtis. Tada, kai kardinolas Bergoglio surinko daugiausiai balsų ir buvo išrinktas popiežiumi, visi kardinolai ėmė džiaugtis, šlovinti Viešpatį. Tačiau pažvelgęs į kardinolą Bergoglio, kardinolas Tagle pamatė, kad jis sėdi nulenkęs galvą. Popiežiaus laikysenoje jis įžvelgė klusnumo naštą, slėpiningą Dievo valią, poreikį nusilenkti maldoje, pasitikėjimą Dievu, kuris yra tikrasis Bažnyčios ganytojas. Vėliau popiežiui sveikinant žmones Šv. Petro aikštėje, kardinolas Tagle sako supratęs, kad kiekvienas naujas popiežius yra dovana, bėgant metams po truputį atsiskleidžianti popiežiaus tarnystėje, pažade, kurį Dievas vykdo savo tautai. O tą dieną kardinolas dėkojo Dievui už popiežių Pranciškų, dovaną ir pažadą, kuriais Dievas dalinsis su Bažnyčia ir pasauliu ateinančiais metais.

Kardinolas Luis Antonio Tagle, kuris dar neseniai buvo Manilos ganytojas, džiaugiasi šio pontifikato pamokomis. Popiežius pastebi atskirus žmones minioje, išlaiko asmeninį kontaktą didelėje organizacijoje ar bažnytinėje biurokratijoje, priima savo ribotumus ir supranta, kad ir bendradarbiams negalima kelti „antžmogiškų” lūkesčių. Jis žino, kad yra tarnas.

Kalbėdamas apie popiežiaus asmenybę ir liudijimą, kardinolas Tagle pažymi, kad jie kartu dirbo 2005 m. ir 2008 m. vykusių Vyskupų sinodų metu. Jam įspūdį padarė tai, kad popiežiumi tampa paprastas, turintis humoro jausmą asmuo. „Jis visada susitikęs pirma paklausia ne tos dienos aktualijų, bet pasiteirauja, kaip gyvena tėvai”, – sako kardinolas Tagle. Pasak jo, net jei daugelis popiežių pagrįstai vadina vienu įtakingiausių šiuolaikinės istorijos ir žmonijos veikėjų, kardinolas popiežiaus asmenyje ir pokalbiuose su juo mato paprastą Dievo artumo ir atjautos liudijimą. Taip popiežius Pranciškus gali išjudinti, formuoti istoriją.

Atstumtieji popiežiui yra svarbiausi: ligoniai, vargšai, migrantai, dabar – koronaviruso paveikti žmonės. Tačiau ne visiems patinka tai, kad jis renkasi paskutiniuosius. Kodėl? Kardinolas Tagle nieko nenori teisti, tik primena, kad ypatinga meilė, kurią krikščionys turi rodyti visuomenės mažiausiems, vargingiausiems nėra popiežiaus Pranciškaus išradimas. Biblija, taip pat Bažnyčia nuo pat jos gimimo, Bažnyčios mokymas, kankinių liudijimas, Bažnyčios misija dėl vargšų ir atstumtųjų ištisus amžius kuria simfoniją, kurios esame kviečiami klausytis ir prisijungti savo balsais, instrumentais – laiku, talentu, turtais. Kardinolas ragino užmegzti daugiau ryšių su vargšais ir bejėgiais, leisti jiems paliesti mūsų širdis, kad išgirstume, kad Jėzus mums kalba per juos.

Kardinolas Tagle pažymi, kad „išeinanti Bažnyčia” pagal popiežių Pranciškų – tai Bažnyčia, einanti link vyrų ir moterų, link konkrečių situacijų ir nešanti Evangeliją. Reikia nepamiršti, kad popiežius pabrėžia esminį faktą – misija turi remtis susitikimu su Jėzumi, tikėjimo patirtimi, kad Jėzus mus myli ir gelbėja. Be Jėzaus ir Šv. Dvasios misija tampa žmonių projektu, socialine ar pilietine programa, kuri savaime yra gera, tačiau ne krikščioniška ar bažnytinė misija tikrąja to žodžio prasme. Autentiška krikščioniška misija – būti autentiškais liudytojais. Mums reikia autentiškų misionierių, ne tik darbuotojų. Tokios krypties stengiasi laikytis Tautų Evangelizavimo kongregacija, pažymi jos prefektas.

Pokalbio pabaigoje kardinolas Tagle palinkėjo popiežiui, kad jį stiprintų daugybės žmonių malda ir meilė. „Noriu ištarti: Šventasis Tėve, būkite sveikas ir kupinas džiaugsmo”, – baigė pokalbį kardinolas Tagle. (DŽ / Vatican News)

2020 kovo 13, 13:10