Paieška

Vatican News
Vyskupų sinodas Vyskupų sinodas  (Vatican Media)

Būsimo Vyskupų sinodo tema: „Kad Bažnyčia būtų sinodiška“

Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Lorenzo Baldisseri pranešė apie popiežiaus Pranciškaus sprendimą sušaukti naują Sinodo susirinkimą. Šešioliktoji eilinė generalinė Vyskupų sinodo asamblėja įvyks 2022 m. spalio mėnesį. Jos tema: „Kad Bažnyčia būtų sinodiška: bendrystė, dalyvavimas ir misija“.

Vyskupų Sinodas, įkurtas prieš pat Vatikano II Susirinkimo pabaigą,  yra svarbiausia patariamoji institucija Katalikų Bažnyčioje. Sinodą 1965 m. rugsėjo 15 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Apostolica sollicitudo“ įsteigė popiežius Paulius VI. Skirtingai negu Rytų Bažnyčiose, Katalikų Bažnyčioje Sinodas nėra nuolatinė popiežiui patarianti taryba, bet yra šaukiamas specifiniais Bažnyčios gyvenimo ir misijos klausimais. Per penkis su puse dešimtmečio nuo Vyskupų sinodo įkūrimo buvo sušaukta 30 Sinodo asamblėjų, kurių 15 buvo vadinamosios eilinės asamblėjos, kitos – neeilinės ir specialios – skirtos konkretiems pasaulio regionams ar specifiniams klausimams.

Pirmoji eilinė vyskupų sinodo asamblėja įvyko 1967 m. rudenį, tai yra maždaug po dvejų metų nuo Sinodo institucijos įkūrimo. Pauliaus VI pontifikato metais, iki 1978-ųjų, buvo sušauktos penkios Sinodo asamblėjos; per Jono Pauliaus II pontifikatą įvyko penkiolika asamblėjų, per Benedikto XVI pontifikatą – penkios, nuo Pranciškaus pontifikato pradžios iki dabar – irgi penkios. Paskutinė eilinė Sinodo asamblėja vyko 2018 m. spalį ir buvo skirta jaunimo sielovadai ir misijai Bažnyčioje. Paskutinė specialioji asamblėja vyko pernai rudenį ir buvo skirta Amazonijos regionui. Paskutinė neeilinė Sinodo asamblėja buvo sušaukta 2014 m. spalį ir buvo skirta šeimos sielovados iššūkiams. Po metų buvo sušaukta kita – eilinė – Sinodo asamblėja, skirta Šeimos pašaukimui Bažnyčioje ir pasaulyje.

 Vyskupų sinodo posėdžiai paprastai trunka po dvi arba tris savaites. Jose dalyvauja visai Bažnyčiai atstovaujantys ganytojai, taip pat įvairių luomų ir įvairių konkrečių sričių atstovai. Balso teisę turinčių vyskupų ir jiems talkinančių ekspertų, taip pat stebėtojų skaičius kartu sudėjus paprastai siekia tris šimtus. Pasibaigus asamblėjos darbams, nesibaigia Sinodo misija. Iš Sinode dalyvavusių vyskupų sudaroma taryba, kuri tęsia darbą, rūpinasi Sinodo nutarimų ir po asamblėjos skelbiamo popiežiaus dokumento paskleidimu visoje Bažnyčioje ir įgyvendinimu. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 07, 13:45