Paieška

„Redemptoris Mater“ koplyčia „Redemptoris Mater“ koplyčia 

Baigėsi gavėnios rekolekcijos, prasidėjo penktadienių pamokslai

Penktadienį Aričios miestelyje, netoli Romos, baigėsi šiemetinės popiežiaus ir Romos kurijos gavėnios rekolekcijos, kuriose Šventasis Tėvas dėl peršalimo asmeniškai nedalyvavo, bet sekė jas iš namų. Penktadienį taip pat prasidėjo tradiciniai gavėnios penktadienių pamokslai Vatikano rūmų „Redemptoris Mater“ koplyčioje.

Šiemet gavėnios pamokslus Vatikane sako ne iki šiol kelis dešimtmečius juos sakydavęs t. Raniero Cantalamessa OFM Cap., bet t. Marko Ivan Rupnik SJ. Penktadienio rytą sakytame pirmajame pamoksle jis kalbėjo apie Mariją, stovėjusią prie Jėzaus kryžiaus.

Marija stovi prie savo sūnaus kryžiaus, ant kurio parašyta: „Karalius“. Tą akimirką ji negalėjo neatsiminti angelo jai tartų žodžių, kad jos sūnui Dievas duos Dovydo sostą, sakė pamokslininkas. Niekada prieš tai jos sūnus nebuvo vadinamas karaliumi, šis vardas jam suteiktas ant kryžiaus. Kryžius yra Kristaus sostas. Be Dievo pagalbos neįmanoma to suprasti. Be šventosios Dvasios šviesos mes negalime suprasti Dievo meilės, negalime suprasti, kad meilė – tai auka. Ir nors pasauliui tokia logika nelabai suprantama, iš tiesų nuo meilės priklauso visa pasaulio istorija, meilė yra ją varanti jėga. Visas Marijos gyvenimas – tai buvimas savo sūnaus, už pasaulį paaukoto Dievo Avinėlio, artumoje. Dėl to ji ir Dievo Žodį sugeba suprasti kitu, nauju būdu, sakė t. Rupnikas.  (JM / VaticanNews)

2020 kovo 06, 16:40