Paieška

Jonas Paulius II ir kardinolas Bergoglio Jonas Paulius II ir kardinolas Bergoglio 

Šv. Jonas Paulius Didysis. Pranciškus apie pirmtaką

Vasario 11-ąją Italijos knygynuose pasirodys Šv. Pauliaus leidyklos knyga „Šventasis Jonas Paulius Didysis“, kurios autoriai – popiežius Pranciškus ir italas teologas kunigas Luigi Maria Epicoco.

Knyga apie popiežių šv. Joną Paulių II – tai keli bendraautorių pokalbiai, vykę nuo praėjusių metų birželio ir šių metų sausio. Atsakydamas į kunigo Epicoco klausimus, popiežius Pranciškus pasakoja apie ryšius su Jonu Pauliumi II, apie jo įtaką pasirinkimams, taip pat kalbama apie šventojo popiežiaus asmenybę žiūrint iš dabartinio laiko perspektyvos. Jonas Paulius II buvo didis popiežius, dėl to nė kiek nestebino jo laidotuvių dieną Šv. Petro aikštėje girdėti balsai, reikalavę jį tuoj pat skelbti šventuoju.

Popiežius Pranciškus – argentinietis jėzuitas Jorge Mario Bergoglio – tapo vyskupu 1992 m. Jonas Paulius II jį paskyrė pirmiausiai Buenos Airių vyskupu augziliaru, o netrukus ir arkivyskupu. Jonas Paulius II arkivyskupą Bergoglio 2001 m. paskyrė kardinolu.

Vasario 11-ąją pasirodysianti knyga – tai jos autorių indėlis į visame pasaulyje vykstančių iniciatyvų ir renginių programą šiemet sukankančių didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo 100-ųjų metinių proga.  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 04, 16:25