Paieška

Rekolekcijoms vadovaus t. Pietro Bovati, SJ Rekolekcijoms vadovaus t. Pietro Bovati, SJ 

Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos

Sekmadienį, kovo 1-ąją, prasidės popiežiaus ir Romos kurijoje dirbančių jo artimiausių bendradarbių gavėnios rekolekcijos, kurios truks iki penktadienio, kovo 6-osios. Vadovauti šiemetinėms rekolekcijoms pakviestas italas biblistas, Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorius t. Pietro Bovati, SJ.

Kaip kitais metais, rekolekcijos vyks „Dieviškojo mokytojo“ rekolekcijų namuose Aričia miestelyje, netoli Romos. Šiemetinių rekolekcijų tema: „Krūmas skendo liepsnoje“ – Dievo ir žmogaus susitikimas Išėjimo knygoje, Evangelijoje pagal Matą, Psalmių maldoje.

Popiežiaus ir jo bendradarbių gavėnios rekolekcijos prasidės sekmadienio vakarą valandų liturgijos vakarine, pirma rekolekcijų vadovo meditacija ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kitomis rekolekcijų dienomis rytais visi dalyviai kalbės brevijoriaus rytmetinę, klausysis pamokslininko meditacijos ir švęs Eucharistiją. Po pietų bus klausomasi antros meditacijos; po jos vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir kalbama vakarinė. Penktadienį, paskutinę dieną, po rytinės meditacijos ir Mišių, rekolekcijos baigsis popiežiaus padėkos žodžiu ir palaiminimu.

Šiemetinių gavėnios rekolekcijų vadovas t. Pietro Bovati SJ gimė 1940 m. Įstojęs į Jėzaus draugiją ir baigęs formaciją, 1971 m. priėmė kunigystės šventimus. Filosofiją ir teologiją studijavo Milane, Paduvoje ir Lione; 1985 m. Romos Popiežiškajame Biblijos institute apsigynė Šventojo Rašto studijų doktoratą. Dar būdamas doktorantu 1982 m. tapo Popiežiškojo Biblijos instituto dėstytoju. 1987 m. jam suteiktas neparastojo, o 1994 m. – tikrojo profesoriaus laipsnis. Tėvas Bovati yra daugybės publikacijų autorius, specializuotų periodinių leidinių redakcinių kolegijų narys, Šventojo Sosto dikasterijų patarėjas. Šiuo metu jis yra Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorius.  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 26, 16:25