Paieška

Vatican News
1929 vasario 11: Laterano paktų pasirašymo ceremonija 1929 vasario 11: Laterano paktų pasirašymo ceremonija 

Laterano paktai ir dvigubas Šventojo Sosto ir Italijos Respublikos jubiliejus

Antradienį, vasario 11 dieną, minimos Laterano paktų metinės. 1929 metais Italijos karalystė ir Šventasis Sostas susitarimu įkūrė Vatikano Miesto valstybę vietoje žlugusios istorinės Bažnyčios valstybės. Šventojo Sosto ir Italijos santykius reguliuojantis susitarimas šiemet minimas Italijos susivienijimo ir bažnytinės valstybės pabaigos 150 metų jubiliejaus šviesoje.
Vatikano miesto valstybės žemėlapis
Vatikano miesto valstybės žemėlapis

Šventasis Sostas per Italijos susivienijimą neteko ne tik didžiulių teritorinių plotų Apeninų pusiasalyje, bet ir senosios sostinės Romos. Italijos karalystei paskelbus Romą savo sostine, Vatikane užsidaręs popiežius pasiskelbė esąs Italijos kalinys, o Italijos karalių, įkurdintą buvusiuose popiežiaus rūmuose Kvirinale, laikė uzurpatoriumi. Kilo vadinamasis „Romos ginčas“.

Šventojo Sosto nuogąstavimas dėl senosios Bažnyčios valstybės pabaigos ir istorinės Romos netekties tęsėsi dešimtmečius, iki kol 1929 metais rasta abi puses tenkinanti Šventojo Sosto ir Italijos geros kaimynystės santykius reguliuojanti Laterano paktų formulė, vėliau įrašyta į Italijos Respublikos konstituciją. Kai kas Šventajame Soste dar daug metų krimtosi dėl teritorinio suverenumo praradimo, tačiau ne visi. Kai kas iš aukštų Vatikano hierarchų įžvelgė ir teigiamus senosios bažnytinės valstybės netekties aspektus. Vienas iš tokių buvo Vatikano valstybės sekretoriate tarnavęs kardinolas Giovanni Battista Montini.

Šv. Giovanni Battista Montini, 1963 metais išrinktas popiežiumi Pauliumi VI
Šv. Giovanni Battista Montini, 1963 metais išrinktas popiežiumi Pauliumi VI

Kardinolas Montini, vėliau tapęs popiežiumi, Vatikano antrojo susirinkimo išvakarėse, 1962 metų spalio 10 dieną, lankydamasis Romos merijoje pasakė svarbią kalbą, nubrėždamas naują abipusių Italijos ir Šventojo Sosto santykių viziją:

„Šiandien sunku ir net skaudu suvokti aistras, kurios taip jaudino ir apkartino anų laikų ir vėlesnių metų poslinkius. Tarsi kažko būtų trūkę pirmajame Italijos formavimosi laikotarpyje, be kitų dalykų jos vidinės vienybės, dvasinio turtingumo, patriotiško žmogiškumo, galimybės šalinti visuomenės nelygybės problemą, įvesti naują tvarką nepaisant maištų ir stiprių priešiškų srovių. Mūsų laimei, radome tenkinantį sprendimą istoriniu 1929 metų susitaikymo aktu ir vėliau Italijoje atkurta laisve ir demokratija.“

Artvirlaiškis Laterano paktams atminti
Artvirlaiškis Laterano paktams atminti

Pasak Montini, Laterano paktai, 1929 metais padėję galutinį tašką XIX a. Popiežiaus valstybės nesutarimams su Italijos Karalyste dėl Italijos susivienijimo, nulėmusio Popiežiaus valstybės žlugimą, išvadavo Bažnyčią iš pernelyg didelės naštos ir keblumo; jis paskatino bažnytinių institucijų ir teisės reformų procesą, leidusį ryškiau iškelti Bažnyčios institucijų dvasinius siekius, o pasaulio akyse, ypač tarptautinei bendruomenei, leido pamatyti išskirtinę Šventojo Sosto tikrovės prigimtį, nebeslegiamą teritorinio suverenumo dviprasmiškumo varžtų.

Laterano paktai 1929 metais pripažino Vatikano miesto valstybę ir visiškai užtikrino Šventojo Sosto galimybes plėsti savo misiją pasaulyje. Pagal 1984 metais pasirašytus konkordato sutarties papildymus, Katalikų Bažnyčiai Italijoje pripažinta visiška laisvė puoselėti savo pastoracinę, švietėjišką, kartitatyvinę evangelizavimo ir šventumo ugdymo misiją, taip pat ir laisvė burtis, viešai puoselėti kultą, įgyvendinti Bažnyčios magisteriumą, patarnauti dvasiškai ir vykdyti jurisdikciją bažnytinėje sferoje. (SAK / VaticanNews)

Vatikano ir Italijos delegacijos Laterano pakto metinių minėjime 2019 m.
Vatikano ir Italijos delegacijos Laterano pakto metinių minėjime 2019 m.
2020 vasario 10, 16:08