Paieška

Popiežiaus susitikimas su grupe pabėgėlių, humanitariniu koridoriumi atvykusių į Italiją iš Lesbo Popiežiaus susitikimas su grupe pabėgėlių, humanitariniu koridoriumi atvykusių į Italiją iš Lesbo 

Laiškas dėl pabėgėlių Europos Sąjungoje

Trys kardinolai laiške Europos Sąjungos vyskupų konferencijoms paprašė episkopatų sutartinai su savo kraštų vyriausybėmis nutiesti pabėgėliams iš Lesbo salos Graikoje naujus humanitarinius koridorius į savo kraštus.

Kardinolai Hollerich, Czerny ir Krajewski priminė popiežiaus Pranciškaus pakartotinus prašymus ir paraginimus Bažnyčiai Europoje, kad jos tikinčiųjų bendruomenės ir organizacijos išklausytų pabėgėlių pagalbos šauksmą ir jiems padėtų susigražinti prarastą orumą svetingu jų priėmimu ir globa.

Laiško Europos vyskupams signatarai atstovauja Bažnyčiai Europoje ir Apaštalų Sostui. Kardinolas Jean-Claude Hollerich – Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pirmininkas, kardinolas Michael Czerny – Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai diskasterijos pasekretoris migrantų ir pabėgėlių klausimais (jo tiesioginis vadovas dikasterijos migracijos skyriuje yra popiežius Pranciškus), kardinolas Konrad Krajewski – Popiežiaus išmaldininkas, Šventojo Tėvo vardu padedantis ir šelpiantis papuolančius į vargo situacijas. Kaip minėta, kardinolai laiške kreipiasi į visų Europos Sąjungos kraštų Vyskupų konferencijas.

Laiške katalikų episkopatams pridėti nurodymai dėl naujų humanitarinių koridorių nutiesimo į Europos Sąjungą procedūrų, leidžiančių prieglobsčio prašančiuosius ir pabėgėlius perkelti iš Graikijos į kitus Europos kraštus. Tokio prašymo juridinį pagrindą sudaro Dublino reglamentas (III n.604/2013), pagal kurį Europos Sąjungos narė, nors neprivalo atlikti prieglobsčio prašymo nagrinėjimo, gali pasisiūlyti tai padaryti informuodama kompetentingą Sąjungos narę. Asmenys gali būti perkeliami suderinus su vietinių vyriausybių institucijomis, užtikrinant Graikiją apie prisiimtą atsakomybę prieglobsčio pašymui nagrinėti ir episkopatų įsipareigojimą pabėgėlius priimti, numatytam laikotarpiui suteikiant būstą ir paramą.

Italijoje Šv. Egidijaus bendruomenė šiuo keliu padėjo ir padeda šimtams Lesbo pabėgėlių stovyklose nežmoniškas gyvenimo sąlygas patyrusių asmenų ir šeimų patirti svetingumą ir paramą, kol svarstomas jų prašymas. Kai kurių pabėgėlių iš Lesbo įkurdinimą Romoje asmeniškai užtikrino pats popiežius.

Beje, šie trys kardinolai laiške Europos Vyskupų konferencijoms priminė 2015 metais popiežiaus kreipimosi į visas Europoje parapijas, vienuolijas, religines bendruomenes, draugijas ir šventoves aktualumą, kad siekdamos konkrečiai gyventi pagal Evangelijos dvasią kiekviena jų priimtų bent vieną pabėgėlių šeimą.

„Nebūkime abejingi, drąsiai tieskime naujus kelius, kuriais galėtume sugrąžinti orumą daugeliui brolių ir seserų“; „būtina Evangelijos gerojo samariečio pavyzdžiu „padėti pabėgėliams ir juos gelbėti, nes visi esame atsakingi dėl kito gyvenimo“, – parašė kardinolai Hollerich, Czerny ir Krajewski laiške Vyskupų konferencijoms primindami popiežiaus kalbą, kurią pasakė gruodžio mėnesį Vatikane priimdamas grupę pabėgėlių, humanitariniu koridoriumi atvykusių į Italiją iš Lesbo. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 20, 16:46