Paieška

Susitikimas Vatikane 2019 m. vasarį Susitikimas Vatikane 2019 m. vasarį 

Kova su nepilnamečių išnaudojimu. Kas nuveikta per metus?

Sukako metai nuo popiežiaus Pranciškaus pernai sušaukto pasitarimo, kurio tikslas – sukurti normas ir procedūras kovai su nepilnamečių asmenų išnaudojimu Bažnyčios aplinkoje. Susitikimas vyko 2019 m. vasario 21–24 dienomis. Dalyvavo daugiau kaip du šimtai asmenų – Romos kurijos vadovai, vyskupų konferencijų ir vienuolijų atstovai, ekspertai.

Nepilnamečių išnaudojimas yra pasaulinė problema, bet Bažnyčioje ji skaudžiausia, sakė popiežius Pranciškus apibendrindamas prieš metus vykusių diskusijų rezultatus. Turi būti rimtai ištirtas kiekvienas nepilnamečių išnaudojimo atvejis, nes kiekvienas atvejis yra baisus. Nesąžiningų Dievo tarnų išnaudotų mažutėlių šauksmas turi sukrėsti širdis, kalbėjo popiežius užbaigdamas prieš metus vykusį susitikimą.

Praėjus mėnesiui po susitikimo, 2019 m. kovo 26 d. popiežius Pranciškus paskelbė motu proprio dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos, kuriuo sustiprinamos prevencijos ir kovos su šios rūšies nusikaltimais priemonės, skirtos Romos kurijai ir Vatikano valstybei. Taip pat paskelbtos naujos baudžiamosios normos, galiojančios Vatikano valstybėje. Tyrimą dėl galimo lytinio nusikaltimo arba prievartos Vatikano prokuratūra turi pradėti ne tik nukentėjusiojo reikalavimu, bet ir be formalaus skundo, vien gavusi informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą. Visi valstybės tarnautojai, o Vatikane tokį statusą turi didžioji dauguma darbuotojų, turi pareigą perduoti prokuratūrai informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą. Tai nesaisto tik kunigų, kurie apie nusikaltimus sužino klausydami išpažinčių. Kita svarbi pernai įvesta naujovė yra senaties termino pratęsimas iki 20 metų. Nusikaltimų prieš nepilnamečius atvejais – ne iki 20 metų nuo nusikaltimo, bet iki 20 metų nuo dienos, kai nukentėjusysis nepilnametis sulaukia pilnametystės.

2019 m. gegužės 9 d. buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estis lux mundi”, kuriuo nustatytos naujos informavimo apie seksualinio išnaudojimo atvejus ir vyskupų atskaitomybės normos. Viena pagrindinių naujovių yra reikalavimas, kad iki 2020 m. birželio visos vyskupijos susikurtų informavimo apie galimus seksualinius nusikaltimus sistemas. Nenurodomi konkretūs operatyviniai sprendimai, o reikalaujama, kad kiekviena vyskupija savo nuožiūra susikurtų visiems žmonėms lengvai prieinamus kanalus, kuriais bažnytinė vyresnybė būtų informuojama apie dvasininkų arba vienuolių padaromus seksualinius nusikaltimus, apie su vaikų pornografija susijusios medžiagos turėjimą, apie tokių nusikaltimų dangstymo atvejus. Visi dvasininkai ir vienuoliai turi pareigą tuoj pat pranešti apie jiems žinomus tokių nusikaltimų atvejus. Taip pat ir pasauliečiai raginami informuoti apie jiems žinomus nusikaltimus ar bandymus juos nuslėpti.

Dar vienas žingsnis buvo žengtas pernai gruodžio 17 d. – buvo panaikintas popiežiškosios paslapties laikymo reikalavimas bažnytinių teismų bylų medžiagai – skundams, liudininkų parodymams, sprendimas – susijusiai su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis. Baudžiamąsias bylas pradėję valstybiniai teismai gali kreiptis į savo šalių vyskupus ir reikalauti, kad būtų suteikta medžiaga apie bažnytiniuose teismuose iškeltas bylas dėl seksualinių nusikaltimų. Šių bylų medžiagai negalioja popiežiškosios paslapties norma.

Artimiausiu metu laukiama dar dviejų dalykų, kurie buvo pažadėti prieš metus Vatikane vykusio susitikimo metu: Tikėjimo mokymo kongregacija turi parengti vadovą su nuorodomis, kaip vietiniu mastu organizuoti kovą su nepilnamečių išnaudojimu; taip pat turi būti sudaryta speciali pagalbos grupė, į kurią visada galėtų kreiptis vyskupijos ir vienuolijos.  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 21, 15:17