Paieška

Gavėnia ir Velykos su popiežiumi. Liturginių apeigų programa

Popiežiaus ceremonmeisteris paskelbė Šventojo Tėvo vadovausimų gavėnios ir Velykų liturginių apeigų programą.

Vasario 26 d. – Pelenų trečiadienį – popiežius Pranciškus vadovaus tradicinėms pirmosios gavėnios stoties apeigoms Romos Aventino kalvos bažnyčiose.

Pirmąjį gavėnios sekmadienį – kovo 1-ąją – prasidės penkias dienas truksiančios popiežiaus ir Romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos.

Kovo 20–21 dienomis bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“. Romoje jos prasidės atgailos pamaldomis, kurioms Šv. Petro bazilikoje kovo 20-osios pavakare vadovaus popiežius Pranciškus.

Balandžio 5 d. popiežius vadovaus Verbų sekmadienio procesijai ir aukos Mišias Šv. Petro aikštėje.

Balandžio 9-ąją – Didįjį ketvirtadienį – iš ryto Šv. Petro bazilikoje popiežius su Romos vyskupijos kunigija aukos Krizmos Mišias. Apie Paskutinės vakarienės Mišių aukojimo vietą kol kas nepranešama. Paprastai popiežius jas švenčia kartu su kenčiančiais, likimo sužeistais žmonėmis.

Didžiojo penktadienio pavakare popiežius Šv. Petro bazilikoje vadovaus Kristaus kančios liturgijai, o vakare – Kryžiaus keliui prie Koliziejaus.

Didžiojo šeštadienio vakarą popiežiaus Pranciškaus vadovaus Velyknakčio liturgijai Šv. Petro bazilikoje. Balandžio 12-ąją – Velykų sekmadienio rytą – aukos Mišias Šv. Petro aikštėje, o vidudienį suteiks iškilmingą palaiminimą Urbi et orbi.

Balandžio 19-ąją popiežius aukos Antrojo Velykų sekmadienio – Dievo gailestingumo šventės – Mišias.

2020 vasario 15, 13:36